حق حاکمیت دولت‌ها بر منابع طبیعی با تأکید بر ملی شدن ، هانیه نعیمی زادحقوق جنسی ، امید محمدی
 
حقوق احزاب ، رسول جریده - شعله رزاقی
مشاهده تصوير سايز كامل
قيمت هر واحد (عدد): 160,000 ریال
نام کالا: حقوق احزاب ، رسول جریده - شعله رزاقی
کد کالا: 23
پرسش در مورد محصول: پرسيدن يك سوال درباره اين كالا
 
توضيحات بيشتر:

نام کتاب       :حقوق احزاب

مؤلفین          : رسول جریده- شعله رزاقی

{: صفحه آرا   : مریم رحیمی

{ناشر              : اندیشه سبز نوین، 66973277- 66463518

{ناشر همکار  : اندیشه عصر

{شابک           :0 -05-8106-600-978

 

مرکز پخش: اندیشه سبز نوین- مشعوف

تهران- میدان انقلاب- خیابان منیری جاوید (اردیبهشت)

ساختمان اردیبهشت- پلاک 71- طبقه اوّل.

تلفن: 66463518                      دورنویس: 66973278

صندوق پستی:1715-13145

www.bookeshop.ir


 

تقدیم به

سپاس و ستایش خداوندی را سزاست که کسوت هستی را بر اندام موزون آفرینش بپوشانید و تجلیات قدرت لایتزالی را در مظاهر و آثار طبیعت نمایان گردانید. بار الها! من با یاد تو، به تو تقرّب می‌جویم و تو را به‌ پیشگاه تو شفیع می‌آورم و از تو خواستارم، به کَرَمت، مرا به خودت نزدیک گردانی و یاد خود را به من الهام کنی و بر من رحمت آوری و به آنچه بهره و نصیبم نساخته‌ای، خشنودم قرار دهی و در همه حال به فروتنی‌ام وا‌داری.

«من لم یشکرالمخلوق لم‌یشکر الخالق». بر خودمان لازم می‌دانیم از کلیه کسانیکه ما را در تدوین و نگارش این کتاب یاری نمودند صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.

پیشگفتار

در دنیای معاصر، احزاب ایفاگر نقشی والا در جوامع هستند و شرط اولیه حکومت‌های دموکراتیک، وجود احزاب گوناگون می‌باشد. احزاب سیاسی با کارکردهای متعدد، از جمله گسترش مشارکت سیاسی، مشروعیت، یکپارچگی ملی، مدیریت منازعات و جامعه‌پذیری سیاسی، می‌توانند تأثیر بسزایی در زندگی عمومی و سیاسی جامعه بر جای گذارند و با کمک به گسترش آگاهی سیاسی مردم، شهروندان را به زندگی انتقادی، همبستگی و فعالیت جمعی سوق داده و با تأثیرگذاری بر شکل‌دهی و تبیین مصالح دینی و ملی، ضریب امنیت ملی را افزایش دهند.

احزاب سیاسی در واقع شکلی خاص از سازمان‌دهی نیروهای اجتماعی هستند و خود به عنوان سازمان، تحت فشار گروه‌ها و علایق اجتماعی مختلف قرار می‌گیرند. احزاب سیاسی تحت شرایط اجتماعی خاصی پدید می‌آیند. طبعاً می‌بایستی جامعه مدنی به میزانی از پیشرفت و پیچیدگی رسیده باشد تا ضرورت پیدایش احزاب به عنوان نماینده منافع و علایق گوناگون پیش بیاید؛ به علاوه بخش‌هایی قابل ملاحظه از جمعیت باید از لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آمادگی مشارکت در حیات سیاسی را به دست آورده باشند؛ و فرض بر این است که وجود، تعدد و تنوع احزاب سیاسی به‌طور کلی با توسعه سیاسی یک جامعه ارتباط مستقیم دارد. در جوامع توسعه یافته، احزاب به عنوان نهادهای غیرحکومتی جزء جدایی‌ناپذیرمردم‌سالاری و از ابزارها و نهادهای اصلی مشارکت عمومی محسوب می‌شوند.

 

 

 

مقدمه

حزب مهم‌ترین نهاد سیاسی در سیاست و حکومت دموکراتیک و همواره یکی از موضوعات بحث­انگیز و مورد بررسی اندیشه‌گران علوم سیاسی در دهه‌های اخیر بوده است. مسائلی از قبیل ساتار و اجزای حزب، زمینه­های شکل‌گیری، کارکرد حزب و... از جمله سؤالاتی است که هر یک از محققان از زاویه­ای خاص بدان نگریسته و پاسخ‌های متنوعی بدان داده­اند. در کشورهای عقب‌مانده، مهم‌ترین جنبه سیاسی حزب، کارکرد نوسازی آن است. این در حالیست که در این کشورها مسأله نوسازی و توسعه یکی از حادترین مسائل می‌باشد، چرا که آنان از بسیاری لوازم ساختاری نظیر احزاب برای تسهیل روند نوسازی محروم هستند؛ بنابراین وجود احزاب قدرتمند به منظور اعمال حق حاکمیت مردم و توسعه یکی از نیازهای ضروری کشورهای عقب مانده است.

ثبات هر جامعة سیاسی به رابطه سطح مشارکت سیاسی با سطح نهادمندی سیاسی آن جامعه بستگی دارد. میزان نهادینگی سیاسی در جامعه‌ای با سطح پایین مشارکت سیاسی، به مراتب پایین تر از جوامعی است که از سطح مشارکت بالاتری برخوردارند. در کل ثبات سیاسی، انسجام ملی و امنیت ملی تا حدود زیاد به سطح نهادینگی و مشارکت سیاسی شهروندان بستگی دارد که این امر بدون وجود احزاب، ناممکن است.

سؤال اینجاست که چرا در بسیاری از کشورها مشارکت سیاسی یا اصولاً وجود ندارد و اگر هم وجود دارد برای بخش عظیمی از جامعه به تکلیف مردم در حمایت از خواسته دولتمردان محدود شده است و بخشی از جامعه از هرگونه مشارکت سیاسی منفعل می‌شود و یا به بیگانگی سیاسی روی می‌آورد، یا به منظور تبدیل «تکلیف حمایتی» خود به حق تقاضا و عملاً به لحاظ وادارسازی حکومت به قبول تکلیف خود در برآوردن تقاضاهای جامعه به انواع خشونت سیاسی مانند ترور، کودتا، شورش و بلوا دست می زند.

 

 

 

 

فهرست

 

فصل اول: تعریف جایگاه حقوقی احزاب 5

معنی و کارکرد حزب..................................... 6

بخش اول: کلیات: 9

مبحث اول: مفهوم و تعریف حزب سیاسی: 9

مبحث دوم: کارکردهای آشکار حزب 14

مبحث سوم: کارکردهای غیر سیاسی احزاب 15

گفتار اول: ساختار و اجزای حزب 16

گفتار دوم: تقسیم‌بندی احزاب 16

مبحث چهارم: مفهوم توسعه سیاسی و ابعاد آن 17

مبحث پنجم: مفهوم امنیت ملی 20

مبحث ششم: نقش احزاب در توسعه سیاسی و ثبات ملی 21

بخش دوم: ساختار حکومت در غرب 22

مبحث اول: احزاب سیاسی در غرب 24

گفتار اول: آنارشیسم: 27

گفتار دوم: ارسطو–نظریه سیاسی: 28

گفتار سوم: آریستوکراسی: 29

گفتار چهارم: استالینیسم: 29

گفتار پنجم: امپریالیسم: 30

گفتار ششم: بلشویسم................................... 31

مبحث دوم: جمهوری:‌ 31

گفتار اول: دموکراسی:‌ 32

گفتار دوم: بنیادهای حکومت دموکراتیک: 35

گفتار سوم: انواع دموکراسی: 35

مبحث سوم: چگونگی پیدایی خویهای سیاسی و طبقه‌بندی آن‌ها 37

بخش سوم: توسعه سیاسی در اروپا 40

مبحث اول: زیان‌های حزب‌های سیاسی: 44

مبحث دوم: کارکرد احزاب در جوامع 46

فصل دوم: حزب در ایران 51

بخش اول: حزب در ایران مشروطیت: 52

مبحث اول: کانون مهندسین، بنای حزب ایران 54

مبحث دوم: ائتلاف باحزب توده 57

مبحث سوم: شرایط عضویت در حزب ایران 62

مبحث چهارم: مرامنامه حزب ایران 62

بخش دوم: احزاب سیاسی از (1332 تا 1356): 62

مبحث اول: جبهه ملی: 64

مبحث دوم: نهضت آزادی 66

مبحث سوم: مخالفان روحانی 1342- 1356: 67

مبحث چهارم: سازمان‌های چریکی 1350-1356: 69

مبحث پنجم: اردیبهشت 1356- خرداد 1357: 70

مبحث ششم: نگاهی به مکتب‌ها و احزاب سیاسی 77

بخش سوم: ساختارحکومت 77

مبحث اول: ساختار حکومت و عدم رشد احزاب در ایران عصر مشروطه و پس از آن 79

مبحث دوم: ضعف و ناپایداری و عدم رشد احزاب 84

فصل سوم: نقش احزاب در جمهوری اسلامی ایران 93

بخش اول: احزاب در جمهوری اسلامی ایران 94

مبحث اول: نگاهی به قانون احزاب و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 96

گفتار اول: قانون اساسی: 100

گفتار دوم: آزادي تجمع 100

گفتار سوم: آزادي سازمان پيوندي: 101

مبحث دوم: نگاهی گذرا به چپ و راست در ایران 102

مفاهیم «چپ»و «راست» در ادبیات سیاسی غرب 102

 

 

«راست» و «چپ» در ادبیات سیاسی ایران: 103

مبحث سوم: ابهام، نقض و عدک اجرای لایحه و قانون جرائم سیاسی 105

مبحث چهارم: ضعف و تعارض‌های موجود در قانون فعالیت احزاب 111

بخش دوم: احزاب و تشکل‌های سیاسی در نظام ولایت فقیه 119

مبحث اول: حزب در قانون اساسی 122

مبحث دوم: اختیارات ولی ‌فقیه و رابطه‌ی آن با مشارکت سیاسی 124

گفتار اول: نظریه ی حکم شرعی 125

گفتار دوم: نظریه‌ی وکالت 126

گفتارسوم: نظریه‌ی نیابتی 127

مبحث سوم: مبانی امکان‌پذیری فعالیت حزبی در اسلام 127

گفتار اول: آزادی عقیده 130

گفتار دوم: آزادی اندیشه 130

گفتار سوم: گفت ‌و‌ گو و آزادی بیان 130

گفتار چهارم: حق انتقاد 131

گفتار پنجم: آزادی تشکیل جمعیت‌ها و احزاب 131

گفتار ششم: حزب در نظام ولایت فقیه 132

مبحث چهارم: حزب‌گرایی و نظام ولایت 132

مبحث پنجم: ولایت فقیه و تکثر سیاسی 133

بخش سوم: حزب جمهوری اسلامی: 135

مبحث اول: مجمع روحانیون مبارز: 136

مبحث دوم: دفتر تحكم وحدت و انجمن‌های اسلامي دانشجويان: 137

گفتار اول: جناح راست مدرن: 141

گفتار دوم: گروه کارگزاران سازندگی: 141

گفتار سوم: جناح چپ مدرن: 142

مبحث سوم: علل ناکارایی احزاب سیاسی در ایران 143

گفتار اول: نقش سواد و بینش توده‌ها ناپایداری احزاب: 144

گفتار دوم: نقش احزاب دستوری در ناپایداری احزاب: 146

نتیجه‌گیری 153

منابع و مأخذ 155

تصاوير محصول :
 

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی