راهنمای تنظیم دادخواست ها (علمی- کاربردی) ، مسلم قزل بیگلو- ابراهیم مشعوفساختار خسارات و شیوه‌های وصول آنها در قوانین جاری ایران ، روح اله مهمان نوازان
 
راهنمای علمی اخذ گذرنامه ، مسلم قزل بیگلو
مشاهده تصوير سايز كامل
قيمت هر واحد (عدد): 235,000 ریال
نام کالا: راهنمای علمی اخذ گذرنامه ، مسلم قزل بیگلو
کد کالا: 63
پرسش در مورد محصول: پرسيدن يك سوال درباره اين كالا
 
توضيحات بيشتر:

& نام کتاب       :  راهنمای علمی اخذ گذرنامه

?مؤلف              :     مسلم قزل بیگلو

|صفحه آرا        :   مریم رحیمی

|ناشر                 :   اندیشه سبز نوین.66463518-66973277

| ناشرهمکار       :   اندیشه عصر

| شابک               :  2 -69-8106-600-978

مرکز پخش: اندیشه سبز نوین

تهران- میدان انقلاب- خیابان منیری جاوید (اردیبهشت)
ساختمان اردیبهشت- پلاک 71- طبقه اوّل (مشعوف)

صندوق پستی     13145-1715

تلفن: 66463518       دورنویس: 66973278

www.bookeshop.ir

فهرست مطالب

باب اول  : گذر نامه.. 9

فصل اول : صدور گذرنامه.. 9

مدارک لازم جهت صدور گذرنامه.. 9

صدورگذرنامه براي عابرين مجاز (فاقد گذرنامه) 41

فصل دوم : تجدیدنظر در گذرنامه.. 51

تجديد گذرنامه دانشجو.. 51

تجديد گذرنامه عادي...... 56

فصل سوم : تعویض گذرنامه.. 63

تعويض گذرنامه به دليل پر شدن صفحات...... 63

تعويض به دليل درج اشتباه مشخصات سجلي دارنده. 63

تعويض گذرنامه به دليل تغيير مشخصات سجلي دارنده. 64

تعويض گذرنامه به دليل تعويض عکس دارنده. 64

تعويض گذرنامه به دليل حذف يا درج نام همسر دارنده. 65

فصل چهارم : سایر موضوعات مربوط  به گذر نامه.. 65

تفكيك گذرنامه.. 65

تغيير محل اقامت در گذرنامه.. 73

درج مهر خروج مکرر در گذرنامه.. 75

درج مهر خروج مشمولين در گذرنامه.. 77

درج مهر خروج دانشجويي در گذرنامه.. 79

عابرين غير مجاز. 80

صدور برگ عبور. 81

باب دوم : قوانین و مقررات مربوط به گذرنامه و روادید... 85

بخش اول : قوانین و مقررات...... 85

قانون گذرنامه.. 85

‌فصل اول - كليات...... 85

‌فصل دوم - انواع گذرنامه.. 86

‌فصل سوم - گذرنامه‌هاي سياسي و خدمت....... 86

‌فصل چهارم - گذرنامه عادي...... 90

‌فصل پنجم - همراهان.... 92

‌فصل ششم - اعتبار گذرنامه عادي...... 93

‌فصل هفتم - گذرنامه جمعي..... 93

‌فصل هشتم - پروانه گذر. 94

‌فصل نهم - برگ گذر بيگانگان.... 95

‌فصل دهم - آيين‌نامه‌هاي اجرايي..... 95

‌فصل يازدهم - مجازاتها 96

بخشی از قانون محاسبات عمومي كشور(مصوب 1/6/1366). 97

‌فصل اول - تعاريف....... 97

بخشی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران... 108

بخشی از قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور. 111

بخشی از قانون بودجه سال1386... 112

بخشی از قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور. 113

بخشی از قانون كار مصوب 1369/08/29... 121

بخشی از قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ‌ 124

قانون دريافت عوارض خارج از كشور. 125

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مواردخاص    20/08/1369... 128

بخشی از قانون ماليات بر ارزش افزوده. 131

فصل اول- كليات و تعاريف....... 131

فصل دوم- معافيتها 132

بخشی از قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري...... 134

بخشی از قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي..... 135

بخشی از قانون موافقتنامه تأسيس مقر بين سازمان اسلاميآموزشي، علمي و فرهنگي (آيسسكو) و جمهوري اسلامي ايران.... 135

لايحه الحاق به موافقتنامه چارچوب حمل و نقل عبوري(ترانزيت) اكو.. 142

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی..... 146

فصل اول - تعاریف....... 146

فصل دوم - شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی..... 147

فصل سوم - مراجع ذیصلاح.... 148

فصل چهارم - تضمین و انتقال سرمایه خارجی..... 149

فصل پنجم - مقررات پذیرش , ورود وخروج سرمایه خارجی..... 150

فصل ششم - حل و فصل اختلافات...... 152

فصل هفتم – مقررات نهایی..... 152

‌قانون نظارت بر مسافرتهاي خارجي كاركنان دولت....... 153

بخش دوم : مصوبات و آیین نامه ها. 155

آيين‌نامه اجرايي صدور پروانه گذر كاركنان وسايط نقليه آبي - مصوب 1351... 155

آيين‌نامه اجرايي پروانه كد زيارتي..... 156

آيين‌نامه نظارت بر مسافرتهاي خارجي دستگاههاياجرايي‌..... 158

آيين‌نامه نظارت بر مسافرتهاي خارجي دستگاههاي اجرايي‌..... 159

فصل اول ـ كليات...... 159

فصل دوم ـ موضوع مأموريتهاي خارج از كشور. 160

فصل سوم ـ سياستها و تكاليف لازم‌الرعايه درزمينه انواع مأموريتهاي خارج از كشور. 162

آيين‌نامه سفر اعضاي شوراهاي اسلامي ‌محلي به خارج ازكشور. 167

آيين‌نامه صدور اجازه تأسيس، انحلال و نظارت بر فعاليت وسائل ارتباط جمعي خارجي و نمايندگان وابسته به آنها 169

ممنوعيت مسافرت اتباع دولت جمهوري اسلامي با گذرنامه عادي به كشورعربستان سعودي در موسم حج.... 172

ممنوعیت سفر اتباع ايراني به سرزمين فلسطين اشغالي..... 173

آيين‌نامه اجرايي ماده (129) قانون كار جمهوري اسلامي ايران.... 175

آیین نامه اجرائی ماده 18 قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران.... 179

آیین نامه اجرائی ماده 19 قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران.... 180

آیین نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه.. 181

آئين‏نامه اجرائي قانون ورود واقامت اتباع بيگانه.. 181

آيين‌نامه تعيين شماره اختصاصي براي اشخاص خارجي مرتبط باكشور. 186

‌آیین‌نامه اجرایی ماده (91) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.... 189

آيين‌نامه نحوه دريافت عوارض فرودگاهي براي سفرهاي خارج ازكشور. 194

آيين‌نامه اجرايي بند) د (تبصره 34 قانون بودجه سال 1379 كل كشور. 196

آيين‌نامه اجرايي بند) د (تبصره 34 قانون بودجه سال 1380 كل كشور. 197

آیین نامه اجرایی بند ((ج)) تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 کل کشور. 199

آيين‌نامه اجرايي قانون توسعه صنعتي ايرانگردي و جهانگردي - مصوب 1370... 200

‌آيين‌نامه اجرايي قانون توسعه صنعتي ايرانگردي و جهانگردي - مصوب 1370... 200

مقررات ورود و اقامت اتباع خارجي در مناطق آزادتجاري-صنعتي..... 204

آيين‌نامه اجرايي صدور رواديد اتباع خارجي در مناطق آزادتجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران.... 206

آيين‌نامه اجرايي قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي..... 208

بخشی از آيين‌نامه چگونگي قراردادهاي بيع متقابل غيرنفتي..... 211

بخشی از آيين‌نامه اجرايي حمايتهاي دولت از صادر كنندگان خدمات فني و  مهندسي‌..... 212

آيين‌نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي..... 217

فصل اول - تعاريف....... 217

‌فصل دوم – روشها و ضوابط پذيرش......... 218

‌فصل سوم - نظام پذيرش......... 221

‌فصل چهارم - مركز خدمات سرمايه‌گذاري خارجي..... 222

‌فصل پنجم - مقررات ورود، ارزشيابي و ثبت سرمايه خارجي..... 223

‌فصل ششم - مقررات خروج سرمايه و عايدات سرمايه‌اي...... 225

‌فصل هفتم - مقررات عمومي..... 227

بخشی از تعيين سياستهاي اجرايي در زمينه تجارت خارجي،تأمين منابع ارزي و توسعه توليد... 229

اجازه صدور رواديد براي اتباع خارجه به منظور انجام معاملات فرش به ايران.... 229

تصويب‌نامه هيات وزيران راجع به رواديد ورود به ايران براي تجار فرش......... 230

تصميمات هيأت دولت در زمينه سياستهاي اجرايي تجارت خارجي،تأمين منابع ارزي و توسعه توليد... 231

آیین نامه صدور روادید 15 روزه. 234

استقرار نمایندگان وزارت امورخارجه در فرودگاههای کشور. 234

آيين‌نامه تسريع در روند بازگشت اتباع افغاني..... 235

ضوابط ثبت و ضبط مشخصات زیستی اتباع خارجی مقیم ایران.... 240

تصاوير محصول :
 

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی