مجموعه مقالاتِ ثبتی ، امید محمدیمحشای قانون شوراهای حل اختلاف ، امید محمدی
 
مجموعه کامل قوانین  و  مقررات ثبتی ، ابراهیم مشعوف
قيمت هر واحد (عدد): 750,000 ریال
نام کالا: مجموعه کامل قوانین و مقررات ثبتی ، ابراهیم مشعوف
کد کالا: 67
پرسش در مورد محصول: پرسيدن يك سوال درباره اين كالا
 
توضيحات بيشتر:

نام کتاب     : مجموعه کامل قوانین و مقررات ثبتی

مؤلف            :     ابراهیم مشعوف

| صفحه آرا    :      مریم رحیمی

|ناشر               :      اندیشه سبز نوین.66463518-66973277

| ناشرهمکار    :     اندیشه عصر

|شابک             :       6-87-8106-600-978

 

 

مرکز پخش: اندیشه سبز نوین

تهران- میدان انقلاب- خیابان منیری جاوید (اردیبهشت)
ساختمان اردیبهشت- پلاک 71- طبقه اوّل (مشعوف)

صندوق پستی         1715-13145

تلفن: 66463518       دورنویس: 66973278

www.bookeshop.ir

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

 

مقدمه. 21

 

فصل اول- قوانین و مقررات مرتبط با ثبت اسناد و املاک.... 23

قانون ثبت اسناد و املاك (مصوب 1310‌، با اصلاحات و الحاقات بعدی ) 25

باب اول- تشكیلات ادرای ثبت... 25

باب دوم- ثبت عمومی.. 26

فصل اول- اعلان ثبت و تحدید حدود. 26

فصل دوم- اعتراض.... 27

فصل سوم- آثار ثبت... 31

باب سوم- ثبت اسناد. 46

فصل اول- مواد عمومی.. 46

فصل دوم- آثار ثبت اسناد. 49

فصل سوم- در امانت اسناد. 50

باب چهارم- دفاتر اسناد رسمی.. 51

باب پنجم- اجرای مفاد اسناد رسمی.. 52

باب ششم- جرایم و مجازات... 54

باب هفتم- تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاك.... 57

باب هشتم- مواد مخصوصه. 60

قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 9 تیرماه 1354 با اصلاحات بعدی.. 69

‌قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی ‌مصوب 27 شهریور ماه 1322. 72

آیین‌نامه قانون ثبت املاك ( مصوب سال 1317 با اصلاحیه‌های بعدی ) 74

فصل دوم – در شماره گذاری املاك وتوزیع اظهار نامه. 75

فصل سوم – درخواست ثبت... 78

فصل چهارم- درآگهی‌های نوبتی و تحدیدی و تعیین حدود املاك.... 83

فصل پنجم – در اعتراض.... 88

فصل ششم – در ثبت املاك در دفتر املاك و ثبت انتقالات ملك.... 90

قانون اصلاح مواد 1 و 2 و3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب31/4/1375 و الحاق موادي به آن مصوب 21 / 6/1370 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحيه‌هاي مورخ26/5/1376 و 19/3/1381. 100

آيين نامه اجرايي قانون اصلاح مواد يك ودو وسه قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت (مصوب 19/1/1371) 107

قانون تمديد مدت مواد اصلاحي (147) و (148) قانون ثبت اسناد و املاك كشور (‌مصوب 18/8/1378) 124

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی (مصوب 20/9/1390) 125

آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (مصوب ریاست قوه قضاییه  25/4/1391) 132

لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض (مصوب 5/10/1333 با اصلاحات بعدی) 140

آييننامه اجرايي رسيدگي اسناد مالكيت معارض و هيئت نظارت و شورايعالي (مصوب 16 ارديبهشت ماه 1352 وزارت دادگستري) 142

فصل اول: اسناد مالكيت معارض و هيئت نظارت و شورايعالي.. 142

فصل دوم: مواد متفرقه. 148

گزارش اشتباهات ثبتی و تفویض اختیار به رؤسای واحدهای ثبتی اشتباهات ثبتی (بخش نامه ثبتی) 149

اشتباه در نوبت اول آگهی‌های نوبتی.. 149

تفویض اختیار هیئت نظارت به رؤسای واحدهای ثبتی.. 150

الف: اشتباهات مؤثر در آگهی‌های نوبتی.. 150

ب: اشتباهات غیر مؤثر در آگهی‌های نوبتی.. 151

ج: اشتباهات مؤثر در آگهی تحدیدی.. 151

د: اشتباهات غیر مؤثر در آگهی تحدیدی.. 151

هـ : اشتباهات در عملیات ثبتی.. 152

و: اشتباهات در املاك ثبت شده 152

ز: امور متفرقه. 154

گزارش اختلاف و اشتباهات ثبتی.. 155

نحوه ارسال گزارش به هیئت نظارت... 157

نحوه اجراء ماده 149 قانون ثبت در مورد اضافه مساحت... 157

گزارش برای اصلاح حدود- مساحت- طول اضلاع. 158

نحوه عمل و حدود اختیارات و وظائف هیئت‌های نظارت... 158

نحوه تهیه گزارش به هیئت نظارت،اجرای فراز 3 نظریه كمیسیون مربوط به تعیین روش‌ها 160

ضرورت قید بازداشت یا رهن بودن ملك در گزارشهای ارسالی.. 161

نحوه عمل هیئتهای نظارت در صدور رأی.. 161

قید بندهای ماده 25 در آراء صادره هیئت نظارت... 162

چگونگی و دقت در تهیه گزارش واحدهای ثبتی جهت ادارات مختلف سازمان ثبت... 162

ارسال گزارشات واحدها به ثبت مناطق.. 163

قانون تعیین تکلیف پرونده‌های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده و‌ یا  اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است

(مصوب 25/2/1373) 165

‌قانون ثبت املاک در مناطق عشایری (مصوب  15/12/1344) 166

‌قانون متمم قانون ثبت املاک در مناطق عشایری ‌مصوب 1352.9.12. 167

‌آيين نامه اجرايي صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي.. 168

‌آيين‌نامه اجرايي قانون صدور اسناد مالكيت اراضي مشمول اصلاحات ارضي در روستاها و شهرهاي مشمول. 171

‌قانون ثبت آثار ملی مصوب 12/9/1352. 172

آیین‌نامه ‌نحوه‌ اجرای‌ حراج‌ و نوبت‌ آن‌ و تشکیل‌ مراکز حراج‌ و نحوه‌ توقیف‌ حق‌ بدهکار نسبت‌ به‌ مازاد ورد وثیقه‌ و طرز استیفای‌ حقوق‌ توقيف كننده 173

فصل اول - کلیات‌... 173

فصل دوم - تهیه‌ مقدمات‌ حراج‌.. 174

فصل سوم‌- حراج اموال منقول و غیر‌منقول و تنظیم سند انتقال‌. 177

فصل چهارم - مقررات مختلفه. 183

بند 1- در مورد اموال‌ غیر منقول‌. 184

بند 2- در مورد اموال‌ منقول‌. 185

آيين‌نامه راجع به ماده 299 قانون امورحسبي مصوب سال 1322 وزارت دادگستري.. 189

قانون لغو موارد مصرف قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت‌ و مصرف آن در موارد معين مصوب 23/9/1376. 192

آیین‌نامه اصلاحی هزینه تهیه رونوشت و تصدیق صحت نقشه موضوع ماده 61 قانون ثبت... 193

آیین‌نامه مستندسازی اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی هیأت وزیران. 194

آيين‌نامه حدود و وظايف و تشكيلات تهيه نقشه املاك به‌صورت كاداستر و مقررات اجرايي آن موضوع تبصره 3 ماده قانون (مصوب 15دی 1379 قوه قضائیه) 198

فصل اول: تعاريف.... 198

فصل دوم: تشكيلات... 199

فصل سوم‌: آموزش و تجهيزات... 199

فصل چهارم: اجراي كاداستر. 200

آیین‌نامه اجرایی ماده 155 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 202

آيين‌نامه اختصاص شناسه ملي به كليه اشخاص حقوقي ايراني.. 207

آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مصوب ریاست قوه قضاییه در تاریخ 11/6/1387. 212

فصل اول -‌ تعاريف.... 212

فصل دوم -‌ صدور اجرائيه. 215

فصل سوم -‌ ابلاغ. 218

فصل چهارم -‌ ترتيب اجراء. 221

فصل پنجم -‌ بازداشت اموال منقول. 225

فصل ششم -‌ بازداشت اموال نزد شخص ثالث... 230

فصل هفتم -‌ بازداشت اموال غيرمنقول. 232

فصل هشتم -‌ ارزيابي.. 235

فصل نهم -‌ در وثيقه. 237

فصل دهم -‌ در مزايده 240

فصل يازدهم -‌ تخليه و ختم عمليات اجرائي.. 246

فصل دوازدهم -‌ هزينه‌هاي اجرائي.. 247

فصل سيزدهم -‌ شكايت از عمليات اجرائي و طرز رسيدگي به شكايات... 249

فصل چهاردهم -‌ امور متفرقه. 250

 

فصل دوم- قوانین و مقررات مربوط به ثبت احوال.. 257

قانون ثبت احوال‌ (مصوب تیرماه 1355 با اصلاحات و الحاقیه‌های بعدی‌) 259

فصل اول -‌ کلیات‌... 259

فصل دوم -‌ اسناد و دفاتر ثبت احوال‌. 262

فصل سوم -‌ ثبت ولادت‌... 263

فصل چهارم -‌ ثبت وفات‌... 266

فصل پنجم -‌ ازدواج و طلاق.. 269

فصل ششم -‌ صدور شناسنامه‌. 270

فصل هفتم -‌ صدور کارت شناسایی‌.. 272

فصل هشتم -‌ نام خانوادگی‌.. 272

فصل نهم ‌-‌ تعویض شناسنامه‌های موجود و نقل آن‌به‌دفاتر ثبت کل وقایع‌. 273

فصل دهم -‌ تهیه مقدمات اجرای قانون‌. 274

فصل یازدهم -‌ مقررات کیفری‌.. 275

آیین‌نامه طرز رسیدگی هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال کشور. 277

قانون تخلفات‌، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه مصوب 10/5/1375 مجمع تشخیص مصلحت نظام  280

قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 29/12/1353. 284

قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365. 288

قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364. 289

قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 31/4/1312. 290

قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی (مصوب 17/2/1378) 291

«آئین‌نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی » 292

‌قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه (مصوب 01/05/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام) 296

قانون لغو قانون انگشت‌نگاری عمومی.. 300

 

فصل سوم - قوانین و مقررات ثبت شرکت‌ها 301

قانون ثبت شرکت‌ها (مصوب 11 خرداد 1310 با اصلاحیه‌‌های بعدی) 303

نظامنامه‌ اجرای‌ قانون‌ ثبت‌ شرکتها مصوب‌ خرداد 1310 با اصلاحات‌ بعدی‌.. 307

نظامنامه‌ راجع‌ به‌ مواد196و 197 و 199 قانون‌ تجارت‌ مصوب‌ 1311 با اصلاحات‌ والحاقات‌ بعدی.. 314

اصلاحيه طرح اصلاحي آئين‌نامه ثبت شرکتها مصوب1340. 317

آیین‌نامه‌ دفتر ثبت‌ تجارتی‌ مصوب‌ فروردین‌ 1325. 320

آئین نامه مقررات راجع به پلمب ‌دفاتر تجارتی مصوب 10/3/1311. 323

آئين نامه مربوط به روش‌هاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك.... 324

كليات... 324

فصل اول: مشخصات دفاتر قانوني.. 324

فصل دوم : ساير دفاتر، اسناد حسابداري و مدارك حساب... 326

فصل سوم: نحوه تحرير و نگهداري دفاتر قانوني.. 326

فصل چهارم : چگونگي تنظيم صورت‌هاي مالي نهايي.. 328

فصل پنجم: موارد رد دفاتر. 329

آئين‌نامه ثبت تشكيلات و مؤسسات غيرتجاري.. 331

مقدمه. 331

الحاق يك تبصره به ماده 4 آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غير تجاري مصوب 8/11/47. 332

قانون‌ اجازه‌ ثبت‌ شعبه ‌یا نمایندگی شرکت‌های خارجی (مصوب 21/8/1376) 333

آيين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي.. 334

ضوابط‌ ثبت‌ شرکت‌‌ها و مالکیت‌‌های‌ صنعتی‌ و معنوی‌ در مناطق‌آزاد تجاری‌ ‌-‌ صنعتی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران مصوب 1374  337

فصل‌ اول‌ ‌-‌ تعاریف‌.... 337

فصل‌ دوم‌ -‌ ایجاد و وظایف واحد ثبتی‌.. 338

فصل ‌ سوم ‌‌-‌ تشریفات‌قانونی‌ ثبت‌‌ شرکت‌ها‌ و‌  مالکیت‌های‌ صنعتی‌‌ و‌ معنوی‌.. 338

فصل‌ چهارم‌ -‌ ‌(سایر مقررات‌) 342

قانون تشویق وحمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 19/12/1380. 344

فصل اول – تعاریف.... 344

فصل دوم – شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی.. 345

فصل سوم – مراجع ذیصلاح.. 346

فصل چهارم – تضمین و انتقال سرمایه خارجی.. 347

فصل پنجم- مقررات پذیرش، ورود و خروج سرمایه خارجی.. 347

فصل ششم- حل و فصل اختلافات... 349

فصل هفتم - مقررات نهایی.. 349

قانون حق الثبت شركتهاي بيمه. 350

ضوابط تأسیس موسسات بیمه غیر دولتی.. 351

آئین نامه شماره 1/40 (مکمل آیین‌نامه ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی) 355

آئین نامه شماره 2/40 (مکمل آئین نامه ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی) 356

آئین نامه شماره 3/40 (مکمل آئین نامه ضوابط تأسیس موسسات بیمه غیر دولتی) 356

قانون راجع به دلالان ‌مصوب 7 /12/ 1317. 359

 

فصل چهارم- ثبت اختراعات‌، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری... 363

قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري ‌(مصوب7/8/1386) 365

فصل اول -‌ اختراعات... 365

فصل دوم -‌ طرح‌هاي صنعتي.. 373

فصل سوم -‌ علايم‌، علايم جمعي و نامهاي تجاري.. 376

فصل چهارم -‌ مقررات عمومي.. 380

آيين نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1/11/1387 ریاست قوه قضاییه  384

بخش اول: كليات... 384

بخش دوم: ثبت اختراعات... 385

فصل اول: تسليم اظهارنامه. 385

فصل دوم: انتقال، اصلاح، استرداد و ثبت اظهارنامه. 391

فصل سوم: بررسي اظهارنامه و ثبت اختراع. 393

فصل چهارم: صدورپروانه اجباري بهره برداري.. 396

فصل پنجم‌: تغييرات، انتقالات و اعراض در مورداختراع ثبت شده 399

فصل ششم: اعتراض به رد و به تقاضاي ثبت و اقامه دعواي ابطال گواهي نامه اختراع. 402

فصل هفتم: اظهارنامه بين‌المللي طبق معاهده همكاري در ثبت اختراعات... 404

فصل هشتم: هزينه‌ها 404

بخش سوم: ثبت طرح‌هايصنعتي.. 405

فصل اول: تسليم، اصلاح، استرداد، انتقال و ثبت اظهارنامه. 405

فصل دوم: بررسي اظهارنامه و ثبت طرح صنعتي.. 408

فصل سوم: تمديد ثبت طرح صنعتي.. 411

فصل چهارم: تغييرات، انتقالات و اعراض در مورد طرح صنعتي ثبت شده 413

فصل پنجم: اعتراض به رد و به تقاضاي ثبت و اقامه دعواي ابطال گواهي‌نامه طرح صنعتي.. 415

بخش چهارم: ثبت علائم.. 417

فصل اول: تسليم،استرداد، ثبت و رد اظهارنامه. 417

فصل دوم: بررسي و انتشار آگهي اظهارنامه. 421

فصل سوم: انتقال، اصلاح و اعتراض به اظهارنامه. 423

فصل چهارم: ثبت علامت و تمديد ثبت... 425

فصل پنجم -‌ علامت جمعي.. 428

فصل ششم- تغييرات، انتقالات واعراض در مورد علامت ثبت شده 428

فصل هفتم -‌ ابطال ثبت علامت... 432

فصل هشتم‌ـ ثبت بين‌المللي علامت براساس موافقت‌نامه و پروتكل مادريد. 433

بخش پنجم: مقررات عمومي.. 435

فصل اول: هزينه‌ها 435

فصل دوم: ثبت الكترونيكي و نحوه دسترسي به اطلاعات... 436

فصل سوم: كميسيون. 437

فصل چهارم: اطلاع رساني و صدور گواهي اصلي و المثني.. 438

فصل پنجم: تصحيح اشتباهات، تمديد مهلت وترتيبات انتقال. 439

فصل ششم : دادخواهي و مقرراتمختلف.... 440

ضمائم آيين‌نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري.. 443

ضميمه يك : جدول هزينه‌ها(به ريال) 443

۱-‌ اختراع. 443

۲-‌ طرح صنعتي.. 444

۳-‌ علامت تجاري.. 445

ضميمه دو: طبقه‌بندي‌هاي بين‌المللي براي ثبت مالكيت‌هاي صنعتي.. 447

۱-‌ طبقه بندي بين‌المللي اختراعات... 447

۲-‌ طبقه بندي بين‌المللي طرح صنعتي.. 448

۳-‌ طبقه‌بندي بين‌المللي علائم صنعتي و تجاري.. 449

قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار‌های رایانه‌ای مصوب 4/10/1379. 454

 

فصل پنجم- دفاتر اسناد رسمی.. 457

‌قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران (مصوب 25/4/1354) 459

‌فصل اول - تشكیلات دفترخانه. 459

فصل دوم- انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آنها 460

فصل سوم - مقررات مربوط به دفترخانه و وظایف سردفتران و دفتریاران. 463

فصل چهارم- تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران. 466

فصل پنجم - امور مالی.. 469

فصل ششم‌- كانون سردفتران و دفتریاران. 471

فصل هفتم - مقررات مختلفه. 473

آيين‌نامه‌ قانون‌ دفاتر اسناد رسمي‌ مصوب‌ 1317 با اصلاحات‌ و الحاقات‌ بعدی.. 476

در كليات‌... 476

باب‌ اول‌- در تنظيم‌ اسناد و ثبت‌ آن‌. 478

فصل‌ اول‌- در معاملات‌ و قراردادها 479

فصل‌ دوم‌- در معاملات‌ غيرمنقول‌. 480

باب‌ دوم‌- در صدور ورقة‌ اجراييه‌. 482

باب‌ سوم‌- در حق‌‌ الثبت‌ و تعرفة‌ حق‌ التحرير. 482

آئین نامه مالیاتی نظارت بر عملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی.. 484

آیین‌نامه مرخصی تحصیلی سر دفتران و دفتر یاران اول. 487

‌قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی ‌‌مصوب 24/5/ 1385. 490

آئين نامه بيمه و بازنشستگي سردفتران و دفترياران اسناد رسمي مصوب رياست قوه قضائيه 12/8/1381. 496

فصل اول- تعاريف.... 496

فصل دوم- تكاليف دفاتر اسناد رسمي.. 496

فصل سوم- حق بازنشستگي.. 497

فصل چهارم - امور مالي.. 500

بخشنامه نظارت بر اجرای نظام‌نامه مربوط به دفاتر ثبت ازدواج و طلاق اقلیت‌های دینی.. 501

نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق (مصوب 22/8/1378) 503

تصويب‌نامه درخصوص تشكيل سامانه اطلاعات املاك ومستغلات... 505

قانون تفسیر ماده (42) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354. 508

‌موضوع استفسار. 508

قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25/4/1354. 509

نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب مهرماه 1310 با اصلاحات بعدی.. 510

 

فصل ششم- مترجمان رسمی، کارشناسان رسمی.. 513

قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری (مصوب 18 /1/1391) 515

قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي مصوب خردادماه 1316 و اصلاحات بعدي‌.. 531

آيين‌نامه اجرايي اصلاح ماده 3 قانون راجع به ترجمه‌ اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي مصوب سال 1316 (مصوب تيرماه 1376 رياست قوه قضاييه) 534

فصل اول- تشكيلات‌... 534

بخش اول‌: انتخاب‌، اشتغال‌، تمديد. 534

بخش دوم‌: شوراي عالي ترجمه‌. 538

فصل دوم- نحوه اداره‌ 540

فصل سوم- وظايف مترجم رسمي و مقررات انتظامي‌.. 541

الف‌: وظايف مترجم رسمي‌.. 541

ب‌: مقررات انتظامي‌.. 544

فصل چهارم- حق‌الزحمه مترجم‌.. 545

آيين‌نامه مترجمان رسمي‌ (مصوب آذر ماه 72) 547

الف- ترتيب انتخاب مترجمان رسمي‌.. 547

ب- تمديد پروانه‌. 549

ج- وظايف مترجم رسمي و مقررات انتظامي.. 549

د- دستمزد مترجم رسمي.. 552

قانون بازسازي كارشناسان رسمي دادگستري (مصوب 13/3/1365) 556

آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی دادگستری.. 559

 

فصل هفتم- خانواده. 561

قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391. 563

فصل اول- دادگاه خانواده 563

فصل دوم- مراکز مشاوره خانوادگی.. 567

فصل سوم- ازدواج.. 568

فصل چهارم- طلاق.. 569

فصل پنجم- حضانت و نگهداری اطفال و نفقه. 572

فصل ششم- حقوق وظیفه و مستمری.. 573

فصل هفتم- مقررات کیفری.. 574

آئين‌نامه نحوه اجراي احكام و تصميمات دادگاه خانواده (مصوب 12/1/1354) 577

قانون راجع به رشد متعاملین (مصوب 13/6/1313) 579

قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور (مصوب 29/4/1382) 580

آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور (مصوب 19/12/1383) 582

فصل اول – تعاریف و کلیات... 582

فصل دوم – شرائط اهداء و دریافت جنین.. 582

فصل سوم – تکالیف و وظایف مراکز مجاز درمان ناباروری.. 583

فصل چهارم – شرائط لازم جهت دریافت‌، نگهداری و انتقال جنین.. 583

قانون راجع به خیانت ولی قهری (مصوب 1/9/1313) 585

قانون اجازه رعایت احوال شخصیه‌ ایرانیان غیر‌شیعه در محاکم مصوب دهم مردادماه 1312. 586

‌قانون «‌رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي»‌(مصوب 3/4/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام) 587

‌لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ‌مصوب 1358.7.1. 588

تشکیل واحد ارشاد وامداد در کنار دادگاه‌های مدنی خاص (‌مصوب دویست و شصت و ششمین جلسه مورخ 12/9/1370 شورای عالی انقلاب فرهنگی) 591

فصل هشتم - ازدواج و طلاق.. 594

قانون ‌جدید حمایت خانواده (مصوب 1/12/1391) 595

فصل اول- دادگاه خانواده 595

فصل دوم- مراکز مشاوره خانوادگی.. 599

فصل سوم- ازدواج.. 600

فصل چهارم- طلاق.. 601

فصل پنجم- حضانت و نگهداری اطفال و نفقه. 604

فصل ششم- حقوق وظیفه و مستمری.. 605

فصل هفتم- مقررات کیفری.. 606

قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب 27/9/1384. 610

آیین‌نامه زناشویی بانوان با اتباع بیگانه‌غیرایرانی مصوب 6/7/1345 هیأت وزیران‌. 613

تصويب‌نامه در خصوص آزمايش تالاسمي قبل از ازدواج.. 614

آئين نامه ازدواج مردان ايراني با زنان خارجي آواره(دارنده كارت هويت ويژه اتباع) 614

قانون منع ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه مصوب 25/10/1354. 616

نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب مهرماه 1310 با اصلاحات بعدی.. 617

آئین‌نامه متحد الشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق مصوب 20/5/1311 با اصلاحات بعدی‌.. 621

نظامنامه ماده 2 ثبت ازدواج و طلاق مصوب آبان ماه ‌1310. 623

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب 28/8/1371 مجمع ‌تشخيص مصلحت نظام) 624

آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده‌ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 2 اسفندماه 1371. 626

 

فصل نهم- اجرای احکام. 629

قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356.8.1. 631

‌فصل اول- قواعد عمومی.. 631

مبحث اول - مقدمات اجرا 631

‌مبحث دوم - دادورزها (‌مأمورین اجرا) 632

‌مبحث سوم - ترتیب اجرا 633

‌فصل دوم - توقیف اموال. 638

‌مبحث اول - مقررات عمومی.. 638

‌مبحث دوم - در توقیف اموال منقول. 640

‌مبحث سوم - صورت‌برداری اموال منقول. 641

‌مبحث چهارم - ارزیابی اموال منقول. 642

‌مبحث پنجم - حفظ اموال منقول توقیف شده 643

‌مبحث ششم‌- توقیف اموال منقول محکوم‌علیه که نزد شخص ثالث است... 644

‌مبحث هفتم - توقیف حقوق مستخدمین.. 645

‌مبحث هشتم - توقیف اموال غیر منقول. 646

‌مبحث نهم - صورت‌برداری اموال غیر منقول. 647

‌مبحث دهم - ارزیابی و حفظ اموال غیر منقول. 647

‌فصل سوم - فروش اموال توقیف شده 648

‌مبحث اول - فروش اموال منقول. 648

‌مبحث دوم - فروش اموال غیر منقول. 650

‌فصل پنجم - اعتراض شخص ثالث... 652

‌فصل ششم - حق تقدم. 652

فصل هفتم - تأدیه طلب... 653

‌فصل هشتم - هزینه‌های اجرایی.. 654

‌فصل نهم - احکام و اسناد لازم‌الاجراء کشورهای خارجی.. 655

قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالی (مصوب 1377,8,10) 659

آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 77,8,10  مجلس شورای اسلامی.. 661

بخش اول – جزای نقدی.. 661

بخش دوم – سایر محکومیت‌های مالی.. 663

اصلاحيه بند ج ماده 18 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 6 نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1378. 665

قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها (مصوب 14/2/1361) 666

قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين‌و توقيف اموال دولتی (مصوب 15/8 /1365) 667

 

فصل دهم - موجر و مستأجر تملک آپارتمان‌ها 669

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376. 671

فصل اول– روابط موجر و مستاجر. 671

فصل دوم – سر قفلی.. 672

آئین نامه اجرائی قانون روابط موجر و مستاجر. 674

اصلاحيه آئين نامه اجرائي قانون روابط موجر و مستاجر. 677

قانون ممنوعيت تخليه اماكن و واحدهاي آموزشي و پرورشي در اختيار وزارت آموزش و پرورش (مصوب 9/6/1372) 679

لايحه قانوني‌، واگذاري و تخليه اماكن و محل‌ها در فرودگاههاي كشور ‌(مصوب 2/7/1358) 680

قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ با اصلاحات و الحاقات‌ بعدی.. 682

آيين‌نامه اجرايي قانون تملك آپارتمانها مصوب27/2/1347با اصلاحات بعدي‌ ‌ 687

بخش اول‌: قسمتهاي مختلف ساختمان‌. 687

فصل اول‌: قسمتهاي اختصاصي‌.. 687

فصل دوم‌: قسمتهاي مشترك‌.... 687

بخش دوم‌: اداره امور ساختمان‌. 688

فصل اول‌: مجمع عمومي‌.. 688

فصل دوم‌: اختيارت و وظايف مدير يا مديران‌. 690

فصل سوم‌: هزينه‌هاي مشترك‌.... 691

فصل چهارم‌: حفظ و نگاهداري تعمير بنا 692

 

فصل يازدهم- قوانین و مقررات مرتبط با چک سفته و برات و بانک.... 693

قانون صدور چك (مصوب 16/ ‌4/1355 ‌با اصلاحات مصوب 11/8/1372 ‌و ‌2/6/1382) 695

از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ‌(مواد مرتبط با ماده 18 قانون صدور چک) 702

‌مبحث دوم - قرار تأمين.. 702

‌آيين‌نامه تعيين ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و چگونگي پاسخ استعلام بانك‌ها مصوب 25/8/1373 هیئت وزیران  706

قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 10/03/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام  707

موضوع استفساريه. 707

نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام. 707

قوانین برات - فته طلب (سفته) 708

در قانون تجارت... 708

فصل اول - برات... 708

مبحث اول صورت برات... 708

مبحث دوم : در قبول ونكول. 709

مبحث سوم: در قبولي شخص ثالث... 710

مبحث چهارم: دروعده برات... 710

مبحث پنجم: ظهرنويسي.. 710

مبحث ششم: مسئوليت... 711

مبحث هفتم : درپرداخت... 712

مبحث هشتم: تاديه وجه برات به واسطه شخص ثالث... 714

مبحث نهم : حقوق و وظايف دارنده برات... 714

مسئولیت ظهرنویسی چک و تلقی واخواست گواهی‌نامه عدم‌پرداخت بانک محال‌علیه. 715

ظهرنویسی برات... 717

مبحث دهم : در اعتراض (پروتست) 718

مبحث يازدهم: برات رجوعي.. 719

مبحث دوازدهم : قوانين خارجي.. 720

فصل دوم فته طلب (سفته) 720

فصل سوم: چك.... 721

رأي وحدت رويه شماره 688 در مورد صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده به دعوي چك.... 722

استفاده بلاجهت در برات، سفته، چک.... 723

باب پنجم : اسناد در وجه حامل.. 724

قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) مصوب 8/6/1362. 726

فصل اول (اهداف و وظایف بانکی در جمهوری اسلامی ایران) 726

فصل دوم- تجهیز منابع پولی‌‌ 727

فصل سوم- تسهلات اعطائی بانکی ‌ 728

‌فصل چهارم – بانک مرکزی ایران و سیاست پولی ‌ 729

فصل پنجم- متفرقه ‌ 730

‌قانون نحوه وصول مطالبات بانكها (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 1368.10.5) 732

‌لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها (مصوب 59.2.20) 733

فصل دوازدهم - اراضی‌، ‌املاک و اوقاف... 734

لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358  735

قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری.. 742

قانون زمين شهري (22/6/1366) 744

قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ زمین‌ شهری‌ مصوب‌ 28/4/1368. 751

‌آیین‌نامه اجرایی قانون زمین‌شهری (مصوب هیأت وزیران در جلسه مورخ 1371.3.24) 752

‌فصل اول - تعاریف و مقررات مربوط به عمران زمینها 752

‌فصل دوم - مقررات تشخیص زمینها 753

‌فصل سوم - نحوه خرید و تملک زمینها 755

‌فصل چهارم - نحوه آماده‌سازی و عمران و واگذاری زمینها 764

قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن (مصوب سال 1358) 769

‌اصلاحیه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 1358.4.28. 769

قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 22/8/1357. 771

آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع - مصوب آذر ماه سال 1357 (مصوب 1358.02.20) 772

قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها (مصوب 31/3/1374 با اصلاخات بعدی) 774

آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۴) 779

قانون حفظ و حمایت ازمنابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب مهرماه 1371. 783

تصويب‌نامه در خصوص واگذاري اراضي ملي و دولتي.. 784

‌آیین‌نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایران مصوب ‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 19/9/1374  787

قانون اوقاف مصوب 22/4/1354. 789

آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه. 796

اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (مصوب 17/9/1366) 814

فصل اول - تعریف و هدف... 814

فصل دوم - وظایف.... 814

فصل سوم- ارکان. 816

فصل چهارم - مقررات مالی و عمومی.. 816

 

فصل سيزدهم- آراء وحدت رویه. 819

تقسیط وجه سند لازم‌الاجرا درصورتی که دائن با آن موافق نباشد منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است    821

خلع‎ ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است... 821

رأی وحدت رویه شماره ۶۲۷ دیوان عالی کشور در مورد ایفای تعهد دانشجویان بورسیه خارج.. 822

‌رأی وحدت رویه شماره ۶۲۶ دیوان عالی کشور در خصوص تأیید اصالت اسناد عادی رقبات... 822

‌مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض رای هیأت حل اختلاف‌ثبت اسناد و املاک کشور. 823

صلاح محاکم دادگستری در رسیدگی به اختلاف در اصل‌مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده است... 823

صلاحیت عام محاکمه دادگستری با وجود هیأتهای موضوع‌ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت، در رسیدگی به دعاوی الزام به انتقال ملک     824

قابل استماع بودن دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قرض اقساطی لازم‌الاجرا در محاکم دادگستری.. 824

مقدمه

در این کتاب مجموعه قوانین و مقررات ثبتی در سیزده فصل، گردآوری شده است. یکی از نکات مثبت این کتاب، ارائه آراء وحدت رویه و نظرات مشورتی در ذیل هر ماده می‌باشد بطوری که خواننده نیازی به جستجو برای دستیابی به آراء وحدت رویه و نظرات مشورتی در سایر منابع و فصلهای کتاب ندارد. جهت سهولت در دسترسی به قوانین و مقررات مد نظر در این کتاب، ابتدا به فهرست موضوعی کتاب مراجعه نموده و سپس برای دستیابی به جزییات بیشتر، فهرست تفصیلی را ملاحظه نمایید.

علیرغم اینکه سعی شده است که در کتاب حاضر به طور جامع به تمامی قوانین و مقررات حقوقی پرداخته شود و تلاش در جهت کاهش خطاها بوده است، با این وجود یادآوری کاستی‌ها و اشتباهات موجود در کتاب و ارائه پیشنهادات و انتقادات از سوی کسانی که زحمت مطالعه این کتاب را بر خود هموار می‌‌سازند، موجب سپاس فرواوان خواهد بود.

تصاوير محصول :
 

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی