قانون نظارت بر رفتار قضات ، ابراهیم مشعوفقانون پيش فروش ساختمان ، ابراهیم مشعوف
 
قانون ورشکستگی ، ابراهیم مشعوف
مشاهده تصوير سايز كامل
قيمت هر واحد (عدد): 140,000 ریال
نام کالا: قانون ورشکستگی ، ابراهیم مشعوف
کد کالا: 79
پرسش در مورد محصول: پرسيدن يك سوال درباره اين كالا
 
توضيحات بيشتر:

& نام کتاب         : قانون ورشکستگی

?مؤلف                :     ابراهیم مشعوف

| صفحه آرا         :      مریم رحیمی

|ناشر                  :      اندیشه سبز نوین.66463518-66973277

| ناشرهمکار        :     اندیشه عصر

|شابک                :       5-71-8106-600-978

مرکز پخش: اندیشه سبز نوین

تهران- میدان انقلاب- خیابان منیری جاوید (اردیبهشت)
ساختمان اردیبهشت- پلاک 71- طبقه اوّل (مشعوف)

صندوق پستی   1715-13145

تلفن: 66463518       دورنویس: 66973278

www.bookeshop.ir

فهرست مطالب

قانون اداره‌ی تصفیه امور ورشکستگی.... 9

‌مبحث اول - سازمان اداره تصفیه.. 9

‌مبحث دوم - اقدامات تأمینی اداره تصفیه.. 12

مبحث سوم - دعوت بستانکاران... 15

مبحث چهارم - اداره اموال.... 17

‌مبحث پنجم - رسیدگی به مطالبات....... 18

‌مبحث ششم – تصفیه.. 21

‌مبحث هفتم - تقسیم وجوه حاصله از فروش........ 24

‌مبحث هشتم - خاتمه ورشکستگی..... 25

‌مبحث نهم - مقررات مالی..... 26

‌مبحث دهم - مقررات مخصوص.......... 28

فصل اول- صورت‌مجلس‌ها و حسابداری.... 30

مبحث اول- مقررات عمومی..... 30

مبحث دوم- صورت مجلس ها 33

مبحث سوم- نگاهداری اسناد ورشکستگی..... 35

مبحث چهارم- نگاهداری دفاتر حسابداری..... 36

فصل دوم- اجرای مقررات مربوط به مراحل مختلفه ورشکستگی... 40

مبحث اول- تهیه صورت دارایی..... 40

مبحث دوم- دعوت بستانکاران... 44

مبحث سوم- اداره اموال... 45

مبحث چهارم- رسیدگی به مطالبات....... 46

مبحث پنجم- تصفیه.. 49

مبحث ششم- تقسیم وجوه حاصله.. 51

مبحث هفتم- خاتمه ورشکستگی..... 53

مبحث هشتم- تصفیه اختصار.. 54

مبحث نهم- مقررات مخصوص.......... 55

گفتار اول:در کلیات........ 56

گفتار دوم - در اعلان ورشكستگي و اثرات آن.... 56

گفتار سوم - در تعيين عضو ناظر... 60

گفتار چهارم - در اقدام به مهر و موم و ساير اقدامات اوليه نسبت به ورشكسته.. 61

گفتار پنجم - در مدير تصفيه... 63

گفتار ششم - در وظايف مدير تصفيه... 64

بند اول - در كليات....... 64

‌بند دوم - در رفع توقيف و ترتيب صورت دارايي..... 66

‌بند سوم - در فروش اموال و وصول مطالبات....... 68

بند چهارم - در اقدامات تأمينيه.. 69

‌بند پنجم - در تشخيص مطالبات طلبكارها 69

گفتار هفتم - در قرارداد ارفاقي و تصفيه حساب تاجر ورشكسته.. 73

‌بند اول - در دعوت طلبكارها و مجمع عمومي آنها 73

‌بند دوم - در قرارداد ارفاقي..... 75

‌بند سوم - در تفريغ حساب و ختم عمل ورشكستگي..... 82

‌گفتار هشتم - در اقسام مختلفه طلبكارها و حقوق هر يك از آنها. 85

‌بند اول- ‌در طلبكارهايي كه رهينه منقول دارند... 85

‌بند دوم- ‌در طلبكارهايي كه نسبت به اموال غير منقول حق تقدم دارند... 86

‌گفتار نهم- ‌در تقسيم بين طلبكارها و فروش اموال منقول.... 88

‌گفتار دهم - در دعوي استرداد... 90

‌گفتار يازدهم - در طرق شكايت از احكام صادره راجع به ورشكستگي..... 92

‌باب دوازدهم - در ورشكستگي به تقصير و ورشكستگي به تقلب........ 94

‌فصل اول - در ورشكستگي به تقصير... 94

‌فصل دوم - در ورشكستگي به تقلب......... 97

‌فصل سوم - در جنحه و جناياتي كه اشخاص غير از تاجر ورشكسته در امر ورشكستگي مرتكب مي‌شوند     98

‌فصل چهارم - در اداره كردن اموال تاجر ورشكسته در صورت ورشكستگي به تقصير يا تقلب....... 100

‌باب سيزدهم - در اعاده اعتبار.. 101

باب چهاردهم - اسم تجارتي..... 105

‌باب پانزدهم - شخصيت حقوقي..... 106

‌فصل اول - اشخاص حقوقي...... 106

‌فصل دوم - حقوق و وظائف و اقامتگاه و تابعيت شخص حقوقي..... 107

‌باب شانزدهم - مقررات نهايي..... 108

مفهوم ورشکستگی..... 111

خصوصیات و ویژگی‌های ورشکستگی..... 114

«چشم‌انداز کلی مقررات ورشکستگی در ایران » 142

«چشم‌انداز فنی ورشکستگی با لحاظ جزئیات » 145

فصل دوم- صدور اجرائيه.. 169

فصل سوم- ابلاغ... 175

فصل چهارم- ترتيب اجراء.. 181

فصل پنجم- بازداشت اموال منقول... 188

فصل ششم- بازداشت اموال نزد شخص ثالث........ 199

فصل هفتم- بازداشت اموال غيرمنقول... 203

فصل هشتم- ارزيابي..... 209

فصل نهم- در وثيقه.. 212

فصل دهم- در مزايده. 219

فصل يازدهم- تخليه و ختم عمليات اجرائي..... 230

فصل دوازدهم- هزينه‌هاي اجرائي..... 233

فصل چهاردهم- امور متفرقه.. 239

قوانین مربوط به اجراء.. 249

تصاوير محصول :
 

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی