اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران ، سید رضا طاهریاصطلاحات حقوقی ، ابراهیم مشعوف
 
اسناد تجاری  در کالبد قوانین و مقررات جاری ایران ، روح‌اله مهمان‌نوازان
مشاهده تصوير سايز كامل
قيمت هر واحد (عدد): 180,000 ریال
نام کالا: اسناد تجاری در کالبد قوانین و مقررات جاری ایران ، روح‌اله مهمان‌نوازان
کد کالا: 84
پرسش در مورد محصول: پرسيدن يك سوال درباره اين كالا
 
توضيحات بيشتر:

نام کتاب :اسناد تجاری در کالبد قوانین و مقررات جاری ایران‌‌- با نگاه ویژه بر سند چک

(با اصلاحات و اضافات)

مولف: دکتر روح‌اله مهمان‌نوازان

{صفحه آرایی: اکرم پهلوان

{ناشر: اندیشه عصر، 66914301‌- 66424617

{ناشر همکار: اندیشه سبز نوین

{ناظر فنی: ابراهیم مشعوف

{شابک:6‌- 55‌- 7391‌- 600‌- 978

 

مرکز پخش:اندیشه سبز نوین(مشعوف)

تهران، خیابان انقلاب، خیابان منیری جاوید (اردیبهشت)

ساختمان اردیبهشت، پلاک 71، طبقه اول

دورنگار: 66973278  تلفن: 66463518

www.bookeshop.ir


 

فهرست مطالب

 

مقدمه سرآغاز گفتمان مؤلف... 1

کتاب اول ورود به اسناد تجاری و بانکی... 5

مبحث اول: مفاهیم عمومی.. 6

گفتار اول: آشنايي با مفاهيم اختصاري در اسناد تجاري‌‌- بانكي.. 7

گفتار دوم: تعریف اسناد تجاری.. 8

گفتار سوم: آئین دادرسی تجاری.. 9

الف‌‌- مسئولیت تضامنی.. 9

1) ضمان مطلق.. 12

2) مسئولیت نسبی یا مشترک... 12

ب) قرار تأمین.. 13

ج) اجراي موقت احكام قضايي و دادگستري.. 15

د) عقوبت جزايي در سند بانكي چك در رويه قضايي.. 18

و) تسهيل در تأديه وجه. 18

هـ) كسب اعتبار در اسناد تجاري.. 19

1) اسكنت (Escompte) 20

2) خرج كردن.. 21

گفتار چهارم: اوصاف اسناد تجاري.. 21

الف‌‌- وصف تجريدي.. 21

ب‌‌- وصف تنجيزي.. 23

ج‌‌- استثنائات وارده بر اصل غيرقابل استناد بودن ايرادات.. 24

گفتار پنجم: مقررات بين‌المللي اسناد تجاري، بانكي.. 24

مبحث دوم: تعريف سند برات.. 26

گفتار اول: صورت سند برات.. 27

الف) اصالت صورت.. 27

1) توشيح يا ممهور كردن.. 27

2) قيد كلمه برات.. 29

3) ذكر تاريخ تحرير برات.. 29

3‌- 1‌‌- مزاياي مورخ بودن.. 29

3‌- 2‌‌- منطوق و مفهوم ماده (225) قانون تجارت.. 31

4‌‌- پرداخت كننده سند. 32

5‌‌- مقيد بودن ارزش مالي.. 33

5‌- 1‌‌- اكتفاء به قدر متيقن.. 34

5‌- 2‌‌- نوع پول قابل تأديه در برات.. 34

6‌‌- تاريخ تأديه برات.. 35

6‌- 1‌‌- برات به رويت... 35

6‌- 2‌‌- برات به وعده از تاريخ صدور 36

6‌- 3‌‌- برات به وعده از تاريخ رويت... 36

6‌- 4‌‌- برات مورخ. 36

7‌‌- مكان تأديه وجه برات.. 37

8‌‌- توجه به عبارت دارنده سند بامداقه نظر. 37

9‌‌- تعدد نسخ برات.. 38

الف) فقدان اصل اعتبار 39

ب) ضمانت اجراي فقدان شرايط مواد (223 و 226) 40

گفتار دوم: سفيد امضاء يا سفيد مهر. 40

گفتار سوم: موجوديت اعتبار 43

گفتار چهارم: برات سازشي.. 43

مبحث سوم: قبول و نکول برات.. 45

گفتار اول: قبول برات.. 45

الف) شرایط شکلی قبولی.. 46

ب) تاریخ قبولی.. 46

ج) نکول برات.. 47

گفتار دوم: اعتراض.... 48

بررسی مادتین (284 و 285 ق.ت) 50

گفتار سوم: قبولی شخص ثالث... 51

گفتار چهارم: ضمانت کردن.. 54

گفتار پنجم: ظهرنویسی.. 56

الف) شروط اجباری ظهرنویسی.. 57

ب) تثبیت ظهرنویسی.. 57

ج) شروط اختیاری ظهرنویسی.. 58

گفتار ششم: ظهرنویسی به منظور وکالت... 59

الف) اساس وظایف و حقوق وکیل.. 59

ب) اطاق پایاپای بانك مركزي.. 60

ج) اختیارات وکیل.. 61

د) وکالت در توکیل.. 61

و) تاثیر فوت و حجر. 61

گفتار هفتم: توثیق اسناد تجاری.. 64

الف) ظهرنویسی به عنوان وثیقه. 64

ب) وثائق ملکی.. 64

گفتار هشتم: استفتاء از حضرات آیات عظام و حقوقدانان.. 65

الف) نظر مخالفین ظهرنویسی وثیقه. 65

ب) نظر موافقین پذیرش ظهرنویسی به عنوان وثیقه. 65

1) کاربرد توثیق اسناد تجاری.. 66

2) توثیق اسناد تجاری در ضمانت‌نامه‌های بانکی.. 67

3) تفاوت ایفای دین اسناد تجاری در حقوق تجارت با حقوق مدنی.. 68

گفتار نهم: پرداخت برات توسط شخص ثالث... 70

مبحث چهارم: تکالیف و حقوق در سند برات.. 71

گفتار اول: ورود به سند برات.. 71

الف) اعتراض ناشی از نکول.. 71

ب) اعتراض ناشي از عدم تاديه. 72

ج) جمع‌بندي اعتراض نكول و عدم تأديه. 72

گفتار دوم: ورود به حقوق و مسئوليت‌هاي طلبكار 73

گفتار سوم: مسئوليت ظهرنويس.... 74

الف) مسئوليت ناشي از نكول.. 74

ب) مسئوليت ناشي از عدم تأديه. 74

گفتار چهارم: مسئوليت براتگير. 75

گفتار پنجم: برات رجوعي.. 76

گفتار ششم: برات كارت الكترونيكي (I.D Card Credit) 77

گفتار هفتم: بررسي قوانين خارجي.. 77

كتاب دوم فته طلب يا سفته بانكي... 79

گفتار اول: شناسايي سفته (فته طلب) 80

الف) شرايط الزامي سفته. 81

ب) استثنائات برات كه در سفته لحاظ نمي‌شود. 82

گفتار دوم: شكل سفته يا فته طلب... 82

گفتار سوم: تجاري يا غيرتجاري بودن صدور سند تجاري.. 83

كتاب سوم چك بانكي و تجاري... 85

تعريف اين سند. 86

گفتار اول: شناسايي چك... 86

الف) امضاء در چک... 86

ب) چك وعده دار 87

ج) وحدت اشتراك چك و برات و توجه به مواعد قانوني.. 88

گفتار دوم: اعمال اصلاحات (رفرم) در چك (Cheque Reform) 89

گفتار سوم: ساختار اساسي چك... 96

کتاب چهارم تفسیر قانون چک سال 1382.. 101

در نظم حقوقی و رویه قضایی... 101

تفسیر قانون چک در نظم حقوقی و رویه قضایی.. 102

مصوب 2/6/1382. 102

كتاب پنجم اسناد تجاري در كالبد قوانين موضوعه.. 115

قانون تجارت.. 116

باب چهارم: برات‌‌- فته طلب‌‌- چك... 116

فصل اول: برات.. 116

مبحث اول: صورت برات.. 116

مبحث دوم: در قبول و نكول.. 118

مبحث سوم: در قبولي شخص ثالث... 121

مبحث چهارم: در وعده برات.. 121

مبحث پنجم: ظهرنویسی.. 122

مبحث ششم: مسئولیت... 123

مبحث هفتم: در پرداخت و تأدیه. 125

مبحث هشتم: تأدیه وجه برات به واسطه شخص ثالث... 128

مبحث نهم: حقوق و وظایف دارنده‌ی برات.. 129

مبحث دهم: در اعتراض (پروتست) 134

مبحث یازدهم: برات رجوعی.. 135

مبحث دوازدهم: قوانین خارجی.. 137

فصل دوم: در فته طلب... 138

فصل سوم: چک... 140

كتاب ششم اسناد تجاري به شكل آماري و نموداري... 143

مبحث اول: 144

چشم انداز كلي اسناد تجاري در ايران.. 144

مبحث دوم: 147

چشم انداز فني اسناد تجاري در ايران.. 147

کتاب هفتم قوانین مرتبط موضوعه در تجارت... 157

اول‌‌- قانون تجارت.. 158

‌باب اول- ‌تجار و معاملات تجارتي.. 158

‌باب دوم- ‌دفاتر تجارتي و دفتر ثبت تجارتي.. 159

‌فصل اول-دفاتر تجارتي.. 159

‌فصل دوم-دفتر ثبت تجارتي.. 160

‌باب سوم- ‌شركتهاي تجارتي.. 161

‌فصل اول-‌در اقسام مختلفه شركتها و قواعد راجعه به آنها 161

مبحث اول‌‌-شركتهاي سهامي.. 161

‌مبحث دوم‌-شركت با مسئوليت محدود. 172

‌مبحث سوم‌-شركت تضامني.. 175

‌فصل سوم‌- ‌در تصفيه اُمور شركتها 185

باب چهارم‌- ‌برات‌- فته‌طلب‌- چك... 188

‌فصل اول‌- برات.. 188

‌مبحث اول‌- صورت برات.. 188

‌مبحث دوم‌- در قبول و نكول.. 189

‌مبحث سوم‌- در قبولي شخص ثالث... 190

‌مبحث چهارم‌- در وعده برات.. 190

‌مبحث پنجم‌- ظهرنويسي.. 190

‌مبحث ششم‌- مسئوليت... 191

‌مبحث هفتم‌- در پرداخت... 191

‌مبحث هشتم‌- تأديه وجه برات به واسطه شخص ثالث... 193

‌مبحث نهم‌- حقوق و وظايف دارنده برات.. 194

‌مبحث دهم‌- در اعتراض (‌پروتست) 196

‌مبحث يازدهم‌- برات رجوعي.. 197

‌مبحث دوازدهم‌- قوانين خارجي.. 198

‌فصل دوم‌- در فته‌طلب... 198

‌فصل سوم‌- چك... 198

‌فصل چهارم‌- در مرور زمان.. 199

‌باب پنجم‌- اسناد در وجه حامل.. 200

‌باب ششم‌- دلالي.. 201

‌فصل اول‌- كليات.. 201

‌فصل دوم‌- اجرت دلال و مخارج. 203

‌فصل سوم‌- دفتر. 203

‌باب هفتم‌- ‌حق‌العمل‌كاري (‌كميسيون) 204

‌باب هشتم‌- قرارداد حمل و نقل.. 206

‌باب نهم‌- قائم‌مقام تجارتي و ساير نمايندگان تجارتي.. 209

‌باب دهم‌- ضمانت... 210

‌باب يازدهم‌- در ورشكستگي.. 210

‌فصل اول‌- در كليات.. 210

‌فصل دوم‌- در اعلان ورشكستگي و اثرات آن.. 211

‌فصل سوم‌- در تعيين عضو ناظر. 213

‌فصل ششم‌- در وظايف مدير تصفيه. 214

‌مبحث اول‌- در كليات.. 214

‌مبحث دوم‌- در رفع توقيف و ترتيب صورت دارايي.. 215

‌مبحث سوم‌- در فروش اموال و وصول مطالبات.. 216

‌مبحث چهارم‌- در اقدامات تأمينيه. 217

‌فصل هفتم‌- در قرارداد ارفاقي و تصفيه حساب تاجر ورشكسته. 219

‌مبحث اول‌- در دعوت طلبكارها و مجمع عمومي آنها 219

‌مبحث دوم‌- در قرارداد ارفاقي.. 219

‌فصل هشتم‌- در اقسام مختلفه طلبكارها و حقوق هر يك از آنها 224

‌مبحث اول ‌‌-‌در طلبكارهايي كه رهينه منقول دارند. 224

‌مبحث دوم‌-‌در طلبكارهايي كه نسبت به اموال غير منقول حق تقدم دارند. 225

‌فصل نهم‌‌- ‌در تقسيم بين طلبكارها و فروش اموال منقول.. 226

‌فصل دهم‌- در دعوي استرداد. 227

‌فصل يازدهم‌- در طرق شكايت از احكام صادره راجع به ورشكستگي.. 228

باب دوازدهم‌- در ورشكستگي به تقصير و ورشكستگي به تقلب... 229

‌فصل اول‌- در ورشكستگي به تقصير. 229

‌فصل دوم‌- در ورشكستگي به تقلب... 230

‌باب سيزدهم‌- در اعاده اعتبار 231

‌باب چهاردهم‌- اسم تجارتي.. 233

‌باب پانزدهم‌- شخصيت حقوقي.. 234

‌فصل اول‌- اشخاص حقوقي.. 234

‌فصل دوم‌- حقوق و وظائف و اقامتگاه و تابعيت شخص حقوقي.. 234

‌باب شانزدهم‌- مقررات نهايي.. 235

دوم‌‌- لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت معروف به لایحه سال 1347 237

‌مبحث اول‌‌- ‌شركت‌هاي سهامي.. 237

‌بخش 1‌- تعريف و تشكيل شركت سهامي.. 237

‌بخش 2‌‌- سهام. 243

بخش 3‌- تبديل سهام. 246

‌بخش 4‌- اوراق قرضه. 248

بخش 5‌- مجامع عمومي.. 252

بخش 6‌- هيأت مديره 257

بخش 7‌- بازرسان.. 264

بخش 8‌- تغييرات در سرمايه شركت... 266

بخش 9‌- انحلال و تصفيه. 274

‌بخش 10‌- حساب‌هاي شركت... 279

‌بخش 11‌- مقررات جزايي.. 281

بخش 12‌- مقررات مختلف مربوط به شركت‌هاي سهامي.. 288

سوم‌‌- قانون صدور چك  با آخرین اصلاحات سال 1382 (مواد 1 لغایت 23) 296

چهارم- قانون اداره ی تصفیه». 303

مبحث اول - سازمان اداره تصفیه. 303

‌مبحث دوم - اقدامات تأمینی اداره تصفیه. 304

‌مبحث سوم - دعوت بستانکاران.. 306

‌مبحث چهارم - اداره اموال.. 307

‌مبحث پنجم - رسیدگی به مطالبات.. 307

‌مبحث ششم – تصفیه. 308

‌مبحث هفتم - تقسیم وجوه حاصله از فروش... 310

‌مبحث هشتم - خاتمه ورشکستگی.. 311

‌مبحث نهم - مقررات مالی.. 311

‌مبحث دهم - مقررات مخصوص.... 312

فهرست منابع. 315

 

 

 

مقدمه
سرآغاز گفتمان مؤلف

 

«بنام حق»

سخني كوتاه از مؤلف:

گمگشته‌ای مقدس داريم كه رازش عدالت عالم است

كجا مي‌توان يافت راهي جز راهي كه سرآغازش خداوندگار عالم است

درودي به بلنداي فرشتة سرسپيد ايران، دماوند هميشه جاودان، نماد هر حقوقدان ايراني عدالتخواه ماندگار به اساتيد، همكاران، حقوقدانان و دانشجويان گران‌مايه، فرهيخته و حاذق و اهل فن كه گشايش اين تأليف و مطالعة آن هرچند به اختصار، تورق موجز و كوتاه را به افتخار، نصيب بنده نموده‌اند.

پس از سالها قلم فرسايي در مباحث كليدي حقوق تجارت تحت عناوين و سرفصل‌هاي دروس مشخص شده وزارت علوم مانند درس تجارت 2، تجارت 3، تجارت 4، كه اختصاصاً با حوزه حقوق تجارت مرتبط مي‌باشد و كتاب خسارات قابل جبران كه به شكل پايه‌اي و بيسيك (Basic) ارتباط با مباحث تجارت دارد و در دوره كارشناسي رشته حقوق از مهمترين مباحث و دروس مي‌باشد و تقريباً در تمامي آزمونهاي حرفه‌ای مانند وكالت، سردفتري اسناد رسمي، قضاوت و مشاوران حقوقي و آزمونهاي علمي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري از اهمّ موارد امتحاني است. بر آن شدم كه شاه بيت و نقطه ثقل تمامي اين موارد و مباحث كه موضوع اسناد تجاري مي‌باشد را به شكل مفصل و پيشرفته و با توجه به كاربري داخلي و خارجي اسناد تجاري مورد مداقه نظر و تجزيه و تحليل قرار دهم. در اين مهم جايگاه مقررات و قوانين چك با لحاظ قانون چك مصوب سال 1382 در ايران بانگاهي ويژه و توجه به موقعيت اين سند مهم تجاري در حقوق موضوعه و نظم حقوقي جاري ايران ملحوظ نظر مي‌باشد. بنابر همين اصول و همچنين لحاظ اين نكته كه كتاب پيش رو جهت استفاده فارغ التحصيلان رشتة حقوق براي آمادگي در ورود به هر يك از دوره‌هاي علمي و حرفه‌ای مشاراليهم كاملاً مدنظر اينجانب بوده است و در اين موضوعيت مطالعة دانشجويان دوره‌هاي كارشناسي ارشد حقوق تجارت و حقوق خصوصي نيز جهت آگاهي بر مباحث پيشرفته اسناد تجاري مورد توجه و ملحوظ نظر بوده است.

تمامي مسائل فوق از جمله دلایل تأليف اين كتاب براي سالهاي متمادي ذهن حقير را مشغول و متمركز به آن مي‌نمود و تلاش را بر اين گذاشتم تا در تمامي اين سالها ماحصل اندك تجربه علمي و عملي خود را به منصه ظهور بگذارم كه تحفه ناچيز پيش رو نتايج همين امور است.

علي‌ايحال كما في‌سابق به دور از اطاله و گزافه گويي كلام از اساتيد و دوستان زبردست و حاذق حقوقدان كه من حيث‌المجموع به اطلاق بر بنده حق استادي داشته و دارند دست ياري و بنده نوازي خود را از حقير دريغ ننموده و در تكميل و گسترش اين مبحث مهم حقوق تجارت در آتيه ياري‌ام نمايند.

تصاوير محصول :
 

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی