صلاحیت‌های دیوان بین‌المللی کیفری ، سیامک محمدی/حسن مطهری خوشینانی/محمد حسین ویسیطلب با رویکردی برحقوق مالی زوجه ، امیدمحمدی
 
طرح دعوا علیه جرائم رایانه‌ای در محاکم دادگستری ، مسلم قزل بیگلو ، ابراهیم مشعوف
قيمت هر واحد (عدد): استعلام بهاء
نام کالا: طرح دعوا علیه جرائم رایانه‌ای در محاکم دادگستری ، مسلم قزل بیگلو ، ابراهیم مشعوف
کد کالا: 93
پرسش در مورد محصول: پرسيدن يك سوال درباره اين كالا
 
توضيحات بيشتر:

فهرست

فصل اول-کلیات

1-1- مقدمه:---------------------------------------------- ----- 13

1-2- تاريخچة جرايم رايانه اي---------------------------------------- 19

2-2-تعریف جرایم رایانه‌ای------------------------------------------- 24

3-2- جرايم رايانه اي :-------------------------------------------- 28

فصل دوم جرائم رایانه‌ای و طرح دعاوی علیه آن

4-2- قانون جرائم رایانه‌ای----------------------------------------- 30

5-2- جاسوسی رایانه‌ای------------------------------------------- 30

6-2- سرقت و كلاهبرداری مرتبط با رایانه-------------------------------- 32

7-2-جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی---------------------------------- 34

8-2- هتك حیثیت و نشر اكاذیب------------------------------------- 36

9-2- مسؤولیت كیفری اشخاص-------------------------------------- 37

10-2- تشدید مجازات‌ها----------------------------------------- 41

11-2- آئین دادرسی---------------------------------------------- 43

12-2-جمع آوری ادله الكترونیكی------------------------------------- 44

1-12-2- نگهداری داده‌ها----------------------------------------- 44

2-12-2- حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده-------------------------------------44

3-12-2- ارائه داده‌ها---------------------------------------------45

4-12-2- تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی------------- 46

4-12-2-قانون جرائم رایانه‌ای--------------------------------------- 46

13-2- استناد پذیری ادله الكترونیكی---------------------------------- 49

14-2-سایر مقررات---------------------------------------------- 49

15-2-قانون جرائم رایانه‌ای----------------------------------------- 51

16-2-قانون جرائم رایانه‌ای-------------------------------------------------------- 54

17-2-آئین دادرسی-------------------------------------------- 57

1-17-2- صلاحیت--------------------------------------------- 57

2-17-2- جمع آوری ادله الكترونیكی--------------------------------- 58

1-2-17-2- نگهداری داده‌ها------------------------------------- 58

2-2-17-2- حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده-------------------- 59

3-17-2- ارائه داده‌ها------------------------------------------- 59

4-17-2- سایر مقررات------------------------------------------ 53

18-2- فهرست مصادیق محتوای مجرمانه------------------------------  64

19-2- محتوای علیه امنیت وآسایش عمومی---------------------------- 65

21-2- نحوه شكایت جرم نقض حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای---------- 66

22-2- اطلاع از وقوع جرم------------------------------------------ 69

23-2-دلایل جرم نقض حقوق معنوی پدیدآورندگان نرم‌افزار‌های رایانه‌ای---------- 78

24-2-دلایل جرم نقض حق ‌نشر یا تكثیر---------------------------------78

25-2- دلایل جرم نقض حق عرضه------------------------------------  80

26-2-دلایل جرم نقض حق اجراء-------------------------------------- 81

27-2-دلایل جرم نقض حق بهره‌برداری مادی----------------------------- 81

28-2- دلایل جرم نقض حقوق ناشی از عناوین و علایم تجارتی----------------- 82

29-2-متهم معرفی شده از سوی شاكی--------------------------------- 83

30-2-بررسی شیوه وقوع جرم--------------------------------------- 84

31-2-اقدامات عملیاتی-------------------------------------------- 84

1-31-3-جمع‌آوری دلایل------------------------------------------ 85

2-31-2- شناسایی و دستگیری متهم---------------------------------- 87

3-31-3- سایر موارد---------------------------------------------  87

1-3- جرائم علیه محرمانگی داده‌‌ها و سیستم‌‌های رایانه‌ای و مخابراتی----------- 90

‎‎‎1-1-3- دسترسی غیرمجاز----------------------------------------- 90

‎‎‎‎‎‎2-1-3- شنود غیرمجاز-------------------------------------------- 90

‎‎‎3-1-3- جاسوسی رایانه ای----------------------------------------- 90

‎‎‎2-3-جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌‌ها و سیستم‌‌های رایانه‌ای و مخابراتی------- 93

‎‎‎3-3- تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی------------- 93

4-3- سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه------------------------------- 94

‎‎‎5-3- جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی--------------------------------- 95

6-3- هتک حیثیت و نشر اکاذیب------------------------------------- 96

7-3- مسئولیت کیفری اشخاص-------------------------------------- 98

8-3- سایر جرائم----------------------------------------------- 102

9-3- تشدید مجازات‌ها------------------------------------------- 103

 

فصل سوم

1-4-آیین دادرسی---------------------------------------------- 106

1-1-4-صلاحیت----------------------------------------------- 106

2-1-4- جمع ‌آوری ادله الکترونیکی---------------------------------- 107

1-2-1-4-نگهداری داده‌‌ها---------------------------------------- 107

2-2-1-4-حفظ فوری داده‌‌های رایانه‌ای ذخیره شده----------------------- 108

3-2-1-4-ارائه داده‌‌ها-------------------------------------------109

2-4- تفتیش و توقیف داده‌‌ها و سیستم‌‌های رایانه‌ای و مخابراتی -------------- 112

3-4- شنود محتوای ارتباطات رایانه‌ای--------------------------------- 112

4-4- استنادپذیری ادله الکترونیکی---------------------------------- 113

5-4- سایر مقررات---------------------------------------------- 113

1-5-نتیجه:--------------------------------------------------- 129

پیوست

فهرست مصادیق محتوای مجرمانه

فهرست منابع و مآخذ------------------------------------------------------------ 130

 

پیش گفتار

جرائم رایانه‌ای (سایبر کرایم) یکی از پیش‌رونده‌ترین جرائمی است که با سرعت زیاد در حال گسترش است . جهان امروز ، جهان علم و فناوری است و بی‌شک پیشرفت را نمی‌توان از آن جدا کرد . این در حالی است که همگام با پیشرفت‌های علمی بویژه در زمینه رایانه و اینترنت، عده‌ای برخلاف خدمتگزاران بشریت که به فکر استفاده‌های مثبت از فناوری‌ها هستند به فکر سوء‌استفاده‌اند .

در این مجال به بررسی این پدیده جهانگیر می‌پردازیم . سعی بر آن خواهد بود که ضمن توضیح مفصل جرائم رایانه‌ای ، به نحوه طرح دعاوی علیه جرائم رایانه‌ای در محاکم دادگستری بپردازیم .

تصاوير محصول :
 

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی