راهنمای علمی اخذ گذرنامه ، مسلم قزل بیگلوصلاحیت‌های دیوان بین‌المللی کیفری ، سیامک محمدی/حسن مطهری خوشینانی/محمد حسین ویسی
 
ساختار خسارات و شیوه‌های وصول آنها  در قوانین جاری ایران ، روح اله مهمان نوازان
مشاهده تصوير سايز كامل
قيمت هر واحد (عدد): 220,000 ریال
نام کالا: ساختار خسارات و شیوه‌های وصول آنها در قوانین جاری ایران ، روح اله مهمان نوازان
کد کالا: 100
پرسش در مورد محصول: پرسيدن يك سوال درباره اين كالا
 
توضيحات بيشتر:

& نام کتاب : ساختار خسارات و شیوه‌های وصول آنها در قوانین جاری ایران (به همراه شرح تفصیلی قانون چک و تفسیر آن در نظم حقوقی کنونی)

? مولف: دکتر روح اله مهمان نوازان

{صفحه آرایی و طراحی جلد: اکرم پهلوان

{ناظر فنی: ابراهیم مشعوف

{ناشر: اندیشه سبز نوین، 66973277-6643518

{ناشر همکار: اندیشه عصر

{شابک: 4-5-95636-600-978

 

مرکز پخش: اندیشه سبز نوین(مشعوف)

تهران، خیابان انقلاب، خیابان منیری جاوید (اردیبهشت)- ساختمان اردیبهشت- پلاک 71- طبقه اول

تلفن: 66463518                        دورنویس: 66973278

www.bookeshop.ir


گفتاری از مولف:

ورود خسارات و تشخیص صحت و سقم آن در وهله‌ی نخست در قوانین موضوعه خود راسا یکی از پدیده‌های بسیار پیچیده و در عین حال ثقیل و حتی بعضا به واسطه‌ی تفاسیر بسیار سلیقه‌‌ای و شاید کژ اندیشانه توسط اهل فن و حقوقدانان و آشنایان اگاه به علوم فقاهت و یا عکس آن حتی شناسایی اش را با مصائب بسیار کثیر رو به رو کرده است.

سپس در مرحله‌ی تطبیق باقوانین جاری نیز به کرّات تخطی و تفاسیر ناصواب ملحوظ و مشهود بوده است.

چنان که به جرات می‌توان گفت که هرگز هیچ حقوقدانی در هر مرتبه و کسوت نمی‌داند که قدر متیقن موضوعات مختلفه خسارات و جبرانش النهایه به کدامین سمت و سو سوق پیدا می‌کند.

در این راستا زمانی که پای مباحث و نظرات فقهی و استفتائات مکثره از حضرات آیات عظام به بیان است نیز بنابر چرخش فهم آن توسط دستگاهای قضایی موضوع را از آنچه تصور می‌رود سنگین تر و سخت تر نیز می‌کند.

بنابر همین اصول مسلم است که در تنقیح و تصویب دستگاه تقنینی و عبور از فیلتر شورای محترم نگهبان نیز سالهای متمادی است که رویکردی دو یا چند گانه دیده می‌شود و اساس شناخت و تنقیح موضوعات وابسته به خسارات و جبرانش محل شدیدترین اختلافات بین این دو مرجع تقنینی و نظارتی بوده است.

بنابراین پر واضح هویداست که در دستگاه قضایی و در سیستم دادگستری در سراسر کشور همیشه نگرانی‌های عدیده در این حوزه بسیار دیده میشود و تالی فاسد آن اذهان حقوقدانان را به خود سوق می‌دهد.

مولف در کتاب پیش رو سعی برآن دارد که با مداقه نظر و دیدگاهی غیر متعصبانه در حد بضاعت اندک علمی و عملی در جامعه حقوقی با تکیه اساسی بر قوانین موضوعه در حوزه‌های مختلف نظرات واحد و به دور از پراکندگی را پیش روی قرار داده و به تجزیه و تحلیل شیوه‌های جبران خسارات در موضوعات متعدد اعم از مدنی، کیفری، تجاری و ....بپردازد.

در این خصوص ورود به مشاغل و حرف متعدد که بیشترین سازو کار موضوع مانحن فیه را در خود به شکلی اساسی ذخیره داشته و پتانسیل ورود خسارات را بیش از سایر حرف دارند به زیر ذره بین عدالت و قوانین مختلف کشانده و با لحاظ قوانین به حقوقدانان و علاقه مندان معرفی می‌گردد.

النهایه در ختم کلام و جهت پرهیز از اطاله سخن عارض می‌شوم که مولف تمامی تلاش خود را جهت پر کردن این خلاء بزرگ در جامعه حقوقی و سیستم قضایی انجام داده و در پایان پیشنهادات خود را جهت اصلاح بسیاری از مباحث مطروحه در قوانین موضوعه با کمک و بهره گیری از سیستم‌های نوین جبران خسارات در کشورهای صاحب سبک و آزموده برای دستگاه تقنینی و همچنین دستگاه‌های نظارتی قوانین خواستار می‌باشد.

 

 

روح اله مهمان نوازان

تابستان یکهزارو سیصدو نودو چهار خورشیدی-تهران

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

فصل اوّل - آشنایی با خسارت و نحوه جبران با لحاظ قوانین، فقه و مطالعه تطبیقی... 1

مبحث اول: مفهوم خسارت- تعاریف... 1

گفتار نخست: مفهوم خسارت در حقوق و عرف.. 6

گفتار دوم: مفهوم خسارت در فقه. 12

گفتار سوم: مفهوم خسارت در حقوق تطبیقی.. 25

مبحث دوم: انواع خسارات... 29

گفتار اول: خسارات مادی.. 29

گفتار دوم: خسارات معنوی.. 33

مبحث سوم: خسارات ناشی از عمل اشخاص حقوقی و نهادهای عمومی، دولتی.. 39

گفتار اول: کلیات مربوط به خسارات اشخاص حقوقی.. 39

گفتار دوم: جبران خسارات وارده و نحوه اجرای آن.. 41

گفتار سوم: حقوق خصوصی اشخاص و مسئولیت دولت در خسارات مورد حکم 47

فصل دوّم - خسارت قراردادی قهری... 49

مبحث اول: شرایط خسارات قابل جبران در مسئولیت قرادادی و قهری.. 49

گفتار اول: مسلم بودن ضرر 50

گفتار دوم: مستقیم بودن ضرر 53

گفتار سوم: خسارت جبران نشده باشد. 56

گفتار چهارم: مشروع بودن خسارات قابل مطالبه. 58

گفتار پنجم: قابلیت پیش‌بینی ضرر 60

مبحث دوم: نقش تقصیر و هشدار در جبران خسارات... 64

گفتار اول: بررسی و تفسیر تقصیر. 64

گفتار دوم: نقش هشدار در رفع مسئولیت... 67

مبحث سوم: مسئولیت مدنی ناشی از حوادث و سوانح.. 69

گفتار اول: خسارات ناشی از تصادم. 69

گفتار دوم: جبران خسارات به وسیله دیه و مازاد بر آن.. 71

گفتار سوم: مسئولیت مدنی ناشی از حوادث اتمی.. 73

مبحث چهارم: مصادیق مشتبه در خسارات قابل جبران.. 77

گفتار اول: خسارات ناشی از عدم‌النفع.. 77

گفتار دوم: خسارت تأخیر تأدیه. 92

گفتار سوم: وجه التزام. 101

مبحث پنجم: فورس ماژور و ارتباط آن با خسارت... 106

گفتار اول: فورس ماژور در مسئولیت قهری و قراردادی.. 108

گفتار دوم: شرایط خاص فورس ماژور 110

فصل سوّم – روش‌های جبران و پرداخت خسارت... 115

مبحث اول: دعوای جبران خسارت... 115

گفتار اول: طرفین دعوی.. 115

گفتار دوم: شیوه‌های جبران خسارت بر حسب نوع زیان و دعوا 123

گفتار سوم: نقش اصحاب دعوی و دادگاه در تعیین نوع و روش جبران خسارت... 131

گفتار چهارم: اثر قراردادها در مسئولیت و جبران خسارت... 134

مبحث دوم: شیوه‌های جبران خسارت مادی.. 139

گفتار اول: جبران خسارت مادی.. 139

گفتار دوم: روش جبران خسارت و زیانهای معنوی.. 146

فصل چهارم - مسئولیت حرفهای مشاغل... 151

مبحث اول: مسئولیت مدنی ناشی از اقدامات قضایی.. 151

گفتار اول: مقررات جاری در حقوق ایران.. 151

گفتار دوم: مسئولیت مدنی قضات در حقوق فرانسه. 153

گفتار سوم: مصونیت و مسئولیت قضایی در انگلستان.. 155

گفتار چهارم: حاصل بررسی اقدامات قضایی.. 157

مبحث دوم: مسئولیت وکیل دادگستری و جبران خسارت وی.. 158

گفتار اول: توجه لازم به اجرای وکالت... 158

گفتار دوم: مسئولیت وکیل در طرح دعوی واهی.. 163

مبحث سوم: مسئولیت مدنی مهندسین ساختمان سابقه قانونگذاری.. 164

گفتار اول: خطای مهندسی.. 164

گفتار دوم: تصمیمات و اقدامات شاغلین حرف ساختمان.. 165

گفتار پایانی.. 168

قانون مسئوليت مدني... 173

تفسیر قانون چک در نظم حقوقی و رویه قضایی... 177

قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (‌در امور مدني). 191

كتاب اول - در امور مدني.. 191

‌كليات... 191

‌باب اول - در صلاحيت دادگاهها 192

‌فصل اول - در صلاحيت ذاتي و نسبي دادگاهها 192

‌فصل دوم - اختلاف در صلاحيت و ترتيب حل آن.. 194

‌باب دوم - وكالت در دعاوي.. 195

‌باب سوم - دادرسي نخستين.. 199

‌فصل اول – دادخواست... 199

‌مبحث اول - تقديم دادخواست... 199

‌مبحث دوم - شرايط دادخواست... 199

‌مبحث سوم - موارد توقيف دادخواست... 200

‌مبحث چهارم - پيوستهاي دادخواست... 201

‌فصل دوم - بهاي خواسته. 202

فصل سوم - جريان دادخواست تا جلسه رسيدگي.. 203

‌مبحث اول - جريان دادخواست... 203

‌مبحث دوم - ابلاغ. 203

‌مبحث سوم - ايرادات و موانع رسيدگي.. 207

فصل چهارم - جلسه دادرسي.. 209

فصل پنجم - توقيف دادرسي و استرداد دعوا و دادخواست... 211

‌فصل ششم - امور اتفاقي.. 211

‌مبحث اول - تأمين خواسته. 211

‌مبحث دوم - ورود شخص ثالث... 214

‌مبحث سوم - جلب شخص ثالث... 215

‌مبحث چهارم - دعواي متقابل.. 216

مبحث پنجم - اخذ تأمين از اتباع دولتهاي خارجي.. 217

فصل هفتم - تأمين دليل و اظهارنامه. 218

‌مبحث اول - تأمين دليل.. 218

‌مبحث دوم - اظهارنامه. 218

‌فصل هشتم - دعاوي تصرف عدواني، ممانعت از حق و مزاحمت... 219

‌فصل نهم - سازش و درخواست آن.. 222

‌مبحث اول - سازش.... 222

‌مبحث دوم - درخواست سازش.... 223

‌فصل دهم - رسيدگي به دلايل.. 224

‌مبحث اول - كليات... 224

‌مبحث دوم - اقرار 225

‌مبحث سوم – اسناد. 225

‌مبحث چهارم - گواهي.. 230

‌مبحث پنجم - معاينه محل و تحقيق محلي.. 232

‌مبحث ششم - رجوع به‌كارشناس.... 233

‌مبحث هفتم – سوگند. 236

مبحث هشتم - نيابت قضايي.. 239

‌فصل يازدهم - رأي.. 239

‌مبحث اول - صدور و انشاء رأي.. 239

‌مبحث دوم - ابلاغ رأي.. 240

‌مبحث سوم - حكم حضوري و غيابي.. 241

‌مبحث چهارم - واخواهي.. 241

‌مبحث پنجم - تصحيح رأي.. 242

‌مبحث ششم - دادرسي فوري.. 243

‌باب چهارم - تجديدنظر. 244

‌فصل اول - احكام و قرارهاي قابل نقض و تجديدنظر. 244

‌فصل دوم - آراي قابل تجديدنظر. 245

فصل سوم - مهلت تجديدنظر. 246

‌فصل چهارم - دادخواست و مقدمات رسيدگي.. 247

‌فصل پنجم - جهات تجديدنظر. 249

‌باب پنجم - فرجام‌خواهي.. 251

‌فصل اول - فرجام‌خواهي در امور مدني.. 251

‌مبحث اول - فرجام‌خواهي و آراي قابل فرجام. 251

‌مبحث دوم - موارد نقض.... 252

‌مبحث سوم - ترتيب فرجام‌خواهي.. 253

‌مبحث چهارم - ترتيب رسيدگي.. 256

‌مبحث پنجم - مهلت فرجام‌خواهي.. 257

مبحث ششم - اقدامات پس از نقض.... 258

‌مبحث هفتم - فرجام تبعي.. 260

‌فصل دوم - اعتراض شخص ثالث... 260

‌فصل سوم - اعاده دادرسي.. 262

‌مبحث اول - جهات اعاده دادرسي.. 262

‌مبحث دوم - مهلت درخواست اعاده دادرسي.. 262

‌مبحث سوم - ترتيب درخواست اعاده دادرسي و رسيدگي.. 263

‌باب ششم – مواعد. 265

‌فصل اول - تعيين و حساب مواعد. 265

‌فصل دوم - دادن مهلت و تجديد موعد. 266

‌باب هفتم – داوري.. 266

‌باب هشتم - هزينه دادرسي و اعسار 274

‌فصل اول - هزينه دادرسي.. 274

‌فصل دوم - اعسار از هزينه دادرسي.. 274

‌باب نهم - مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد. 276

‌فصل اول – كليات... 276

‌فصل دوم - خسارات... 277

‌فصل سوم - مستثنيات دِ‌ين.. 277

فهرست منابع.. 279

تصاوير محصول :
 

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی