عِنَن بررسی حقوقی یک مورد شایع ازناتوانی در مردان ، عادل ناصری - ابراهیم مشعوفقانون جدید صدور چک قوانین چک سفته، برات ، ابراهیم مشعوف
 
فعالیت اقتصادی در  مناطق آزاد تجاری ایران ، حیدرعالیشوندی / علی پارسایی
قيمت هر واحد (عدد): 160,000 ریال
نام کالا: فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد تجاری ایران ، حیدرعالیشوندی / علی پارسایی
کد کالا: 103
پرسش در مورد محصول: پرسيدن يك سوال درباره اين كالا
 
توضيحات بيشتر:

& نام کتاب: فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد تجاری ایران (علمی- کاربردی)

?مؤلفین: حیدر عالیشوندی- علی پارسایی

{صفحه آرا: الهام سماواتیان

{ناشر: اندیشه سبز نوین، 66973277- 66463518

{ناشر همکار: اندیشه عصر

{شابک: 0-3-95636-600-978

مرکز پخش: اندیشه سبز نوین- مشعوف

تهران- میدان انقلاب- خیابان منیری جاوید (اردیبهشت)- ساختمان اردیبهشت- پلاک 71- طبقه اوّل.

تلفن: 66463518 دورنویس: 66973278

www.bookeshop.ir


فهرست مطالب

باب اول: کلیات............................................................................................... 9

سیر تاریخی مناطق آزاد.................................................................................................................. 10

نظام حقوقي حاكم بر مناطق آزاد ايران............................................................................................ 16

بخش اول: کلیات.......................................................................................................................... 16

بخش دوم: تحليلي بر روابط مناطق آزاد با دستگاههاي  قضائي و دولتي و عمومي در ايران................ 21

بخش سوم: وجوه افتراق و اشتراک مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی و بازارچه‌های مرزی از حیث مقررات قانونی    28

بخش چهارم: به معافیت‌هاي قانوني مناطق آزاد ايران...................................................................... 31

بخش پنجم: مشکلات قانونی فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد................................................... 38

باب دوم: مناطق آزاد ایران............................................................................. 47

مناطق آزاد.................................................................................................................................... 48

1: منطقه آزاد کيش................................................................................................................... 48

2 : منطقه آزاد قشم................................................................................................................... 52

3: منطقه آزاد چابهار.................................................................................................................. 56

4: منطقه آزاد انزلی.................................................................................................................... 60

5: منطقه آزاد ارس.................................................................................................................... 64

6: منطقه آزاد اروند.................................................................................................................... 80

7 : ماکو.................................................................................................................................... 88

باب سوم: راهنمای فعالیت اقتصادی  در مناطق آزاد ایران...................................... 97

فصل اول: موضوعات مشترک فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد.......................................................... 98

الف- سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد............................................................................................... 98

مشوق‌های سرمایه‌گذاری....................................................................................................... 101

راهنمای پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی................................................................................... 103

ب- مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد................................................................................. 110

سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد..................................................................................................... 112

1: فرایند صدور مجوز سرمایه‌گذاری تولیدی و صنعتی............................................................. 112

2: فرایند صدور مجوز فعالیت اقتصادی (خدماتی و بازرگانی)................................................... 113

3: فرایند صدور مجوز سرمایه‌گذاری برای فعالیت‌های تولیدی کشاورزی................................... 113

4: مدارک عمومی مورد نیاز برای اخذ مجوز سرمایه‌گذاری (برای شرکت جدیدالتاسیس)............ 113

5: مدارک تخصصی مورد نیاز برای اخذ مجوز سرمایه‌گذاری................................................... 114

6: مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز تاسیس بیمه.............................................................. 114

7: مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز سرمایه‌گذاری (برای شعبه شرکت).................................. 115

8: مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز سرمایه‌گذاری (برای انتقال مرکز اصلی شرکت‌های ثبت شده در سرزمین اصلی)        116

فصل دوم: راهنمای فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد (به تفکیک)............................................. 116

1: کیش.................................................................................................................................. 116

الف: مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود.......................................................... 116

ب: مراحل فعالیت بازرگانی در کیش..................................................................................... 118

ج: ضوابط شهر سازی در کیش.............................................................................................. 120

د: مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی و عضویت در اتاق بازرگانی (اشخاص حقوقی و حقیقی)     122

ر: مراحل سرمایه‌گذاری صنعتی در منطقه آزاد کیش.............................................................. 124

ز: مراحل سرمایه‌گذاری غیر صنعتی در کیش......................................................................... 125

ف. مراحل ترخیص کالا در کیش......................................................................................... 126

ق: سایر فعالیت‌های اقتصادی در کیش.................................................................................. 126

ن: واردات کالا در کیش....................................................................................................... 127

2 : قشم.................................................................................................................................. 132

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت در قشم.................................................................................... 132

سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی قشم........................................................................... 133

مزيت‌هاي ويژه سرمايه گذاري در قشم................................................................................... 134

فرصت‌ها:............................................................................................................................. 135

مزيتهاي قانوني :.................................................................................................................. 136

امكانات بنادر و سازه‌هاي دريايي قشم :................................................................................. 138

معرفی اسكله كاوه قشم........................................................................................................ 139

مراحل دريافت مجوز سرمايه گذاري در قشم.......................................................................... 140

3: منطقه آزاد انزلی.................................................................................................................. 141

مراحل ثبت شرکت در منطقه آزاد انزلی................................................................................. 141

نحوه پرداخت هزینه‌های ثبت شرکت..................................................................................... 141

فرآيند ثبت شركت در شرف تاسیس در سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلي.................... 142

فرآیند ثبت شرکت‌ها در سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی.......................................... 143

فرآيند ثبت شركتهای انتقالی در سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلي.............................. 144

فرآیند ثبت شرکت‌های انتقالی در سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی............................ 145

فرآیند صدور مجوز فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد انزلی........................................................ 146

فرایند صدور مجوز سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد انزلی............................................................. 147

مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز فعالیت در منطقه آزاد انزلی............................................. 148

مدارک مورد نیاز جهت تمدید پروانه بهره‌داری بازرگانی.......................................................... 148

مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه بهره‌داری بازرگانی در منطقه آزاد انزلی............................ 148

مدارک مورد نیاز جهت صدور و تمدید کارت بازرگانی در منطقه آزاد انزلی.............................. 148

4: منطقه آزاد چابهار................................................................................................................ 149

راهنمای سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار................................................... 149

موقعیت جغرافیایی................................................................................................................ 149

وضعیت آب و هوایی:............................................................................................................ 150

قوانین فعالیت:...................................................................................................................... 150

مزیت‌های اختصاصی............................................................................................................ 151

تسهیلات و مزیت‌های قانون................................................................................................. 151

فرصت‌های سرمایه‌گذاری...................................................................................................... 152

زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری.................................................................................................. 153

اقدامات و مدارک مورد نیاز برای فرایند پیشنهاد شده سرمایه‌گذاری.......................................... 157

لیست فرم‌هایی که برای طی فرایندهای سرمایه‌گذاری موردنیاز خواهند بود:.............................. 159

5: منطقه آزاد ارس.................................................................................................................. 162

روند ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس.................................................................................... 162

فرایند صدور مجوز سرمایه‌گذاری تولیدی و صنعتی در منطقه ارس.......................................... 167

فرایند صدور سرمایه‌گذاری برای فعالیت‌های تولیدی کشاورزی................................................. 168

مدارک عمومی مورد نیاز برای اخذ مجوز سرمایه‌گذاری شرکت جدیدالتاسیس........................... 168

مدارک تخصصی مورد نیاز برای اخذ مجوز سرمایه‌گذاری....................................................... 169

مدارک تخصصی مورد نیاز برای اخذ مجوز سرمایه‌گذاری (برای شعبه شرکت)......................... 169

مدارک تخصصی مورد نیاز برای اخذ مجوز سرمایه‌گذاری (برای انتقال مرکز اصلی شرکت ثبت شده در سرزمین اصلی)      170

6 : منطقه آزاد ماکو................................................................................................................. 170

مزایای  سرمایه‌گذاری صنعتی  در منطقه آزاد ماکو................................................................. 170

نحوه صدورجواز تاسيس  (مجوز سرمايه گذاري صنعتي)......................................................... 171

مراحل دريافت جواز تاسيس :................................................................................................ 172

مراحل تاسیس واحد‌های صنعتی............................................................................................ 173

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت در ماکو.................................................................................... 173

7: منطقه آزاد اروند.................................................................................................................. 174

ثبت شرکت در منطقه آزاد اروند............................................................................................ 174

1: شرکت سهامی خاص........................................................................................................ 174

2: شرکت با مسئولیت محدود................................................................................................ 175

3: ثبت شعبه شرکتهای ایرانی............................................................................................... 175

4: ثبت شعبه شرکتهای خارجی............................................................................................. 175

5: ثبت موسسات غیر تجاری................................................................................................. 176

6: پلمپ دفاتر تجاری........................................................................................................... 176

7: ثبت دفاتر بازرگانی........................................................................................................... 177

صدور مجوز فعاليتهاي خدماتي و بازرگاني............................................................................. 177

صدور جواز تأسیس صنعتی در منطقه.................................................................................... 177

صدور پروانه بهره‌داری صنعتی.............................................................................................. 178

صدور مجوز فعاليتهاي خدماتي و بازرگاني............................................................................. 178

صدور مجوز فعالیت صنعتی در منطقه................................................................................... 178

باب چهارم: قوانین و مقررات مناطق آزاد......................................................... 179

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران........................................ 180

محدودة منطقه آزاد قشم.............................................................................................................. 185

قانون ايجاد مناطق آزاد تجاري- صنعتي آبادان و خرمشهر،  جلفا و بندرانزلي................................... 187

شوراي‏عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي، تركيب و اختيارات آن...................................................... 187

اساسنامه سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي......................................................................... 188

آيين‏نامه اجرايي صدور رواديد اتباع خارجي در مناطق آزاد  تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران. 194

مقررات ورود و اقامت اتباع خارجي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران.............. 195

مقررات سرمايه‏گذاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتي  جمهوري اسلامي ايران................................ 197

مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران............ 202

مجاز دايمي بودن ورود كالاهاي توليد شده در  مناطق آزاد به ساير نقاط كشور................................ 208

تسهيلات ويژه براي انتقال كالاهاي توليد شده در  مناطق آزاد به ساير نقاط كشور........................... 209

آيين‏نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران......... 210

آيين‏نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد  تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران 218

مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران          221

آيين‏نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري- صنعتي  جمهوري اسلامي ايران...................... 230

ضوابط ثبت شركت‏ها و مالكيت‏هاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران          232

مقررات تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه در مناطق آزاد.................................................................. 238

نحوه واردات خودروهاي توليد شده در مناطق آزاد.......................................................................... 247

قانون جلب و حمايت از سرمايه‌هاي خارجي................................................................................... 247

آئين‌نامه اجراي قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي................................................................ 250

قانون و مقررات بيمه در مناطق آزاد.............................................................................................. 256

پیوست........................................................................................................................................ 267

مشخصات مناطق آزاد ایران...................................................................................................... 268

منطقه‌ آزاد كيش‌.................................................................................................................. 268

منطقه‌ آزاد چابهار................................................................................................................. 268

منطقه‌ آزاد قشم................................................................................................................... 268

منطقه‌ آزاد اروند................................................................................................................... 269

منطقه آزاد ارس................................................................................................................... 269

منطقه آزاد ماكو................................................................................................................... 270

منابع       271

تصاوير محصول :
 

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی